Uw advocaat mr. Marco Swart

Marco Swart

"’Een advocaat leeft van conflicten’, hoor je vaak zeggen. Mijn doel is echter: leven van het beheersen en voorkomen van juridische conflicten. Dat kan niet altijd. Soms kan iemand zijn recht alleen krijgen door het conflict aan te gaan en uit te knokken. Desnoods voor de rechter. Op die momenten ben ik scherp als een mes, durf ik wel te zeggen." Aan het woord is de gedreven Eindhovense advocaat mr. Marco Swart.

Nadat Swart tijdens zijn rechtenstudie ervaring had opgedaan als vrijwilliger bij een rechtswinkel, is hij in 1996 advocaat geworden. Bij de Grotius Academy voltooide hij in 2006 zijn specialisatie-opleiding Arbeidsrecht. In 2011 volgde Swart bij de Grotius Academy de specialisatie-opleiding Nationaal en internationaal contracteren.

Eigen advocatenkantoor begonnen

Nadat Marco Swart bij diverse advocatenkantoren verder ervaring had opgedaan is hij in 2007 in Eindhoven onder de naam "Swart Advocaten" zijn eigen advocatenkantoor begonnen. "Vanwege de sterke groei van dit kantoor heb ik mijn studievriend Martijn de Schepper gevraagd compagnon te worden en is dit kantoor in 2010 een maatschap geworden, destijds onder de nieuwe naam "Swart & De Schepper Advocaten". Op zijn hoogtepunt is dit advocatenkantoor uitgegroeid tot 8 advocaten en 6 ondersteuners. Omdat ik de vrijheid wil hebben in te kunnen spelen op nieuwe vragen vanuit de markt heb ik halverwege 2015 mijn aandeel in die maatschap aan mijn compagnon verkocht en mijn bestaande advocatenpraktijk in Eindhoven onder de nieuwe naam "Swart Legal" verzelfstandigd voortgezet."

Juridische aspecten van samenwerkingen

Met op dit moment 2 advocaten, 2 juristen en 3 ondersteuners houden Marco Swart en zijn team zich vanuit Eindhoven, Enschede en Roermond bezig met de juridische aspecten van alle vormen van samenwerkingen, zoals arbeidscontracten, ZZP-verhoudingen, aandeelhoudersrelaties, maatschappen, payrolling, uitzending, detachering, outsourcing en contracting. Dat doet het team met innovatieve diensten en producten, zoals een juridische webshop en speciaal in eigen huis ontwikkelde Legal Scans (waaronder de zeer succcesvolle Legal Scan Arbeidsrecht). Daarnaast biedt Swart zijn klanten legal risk management aan.

Verder adviseert Swart met zijn team ondernemers, bestuurders en ondernemingsraden juridisch en strategisch, ondermeer over optimale vennootschaps- en zeggenschapsstructuren, flexibele arbeidsvormen en deugdelijke, preventieve vastlegging van afspraken in overeenkomsten en -reglementen. Marco Swart wordt als advocaat zeer regelmatig betrokken bij start-ups, scale-ups, reorganisaties, overnames en overgang van onderneming.

Pro-actief adviseren

Swart ziet in zijn praktijk goede kansen om vooral ondernemingen pro-actief te adviseren. "Ik wil niet alleen optreden om een brand te blussen, maar veel belangrijker: helpen de uitbraak van brand te voorkomen. Met relatief eenvoudige middelen kun je al heel veel bereiken. Een onderneming die heldere, goed geformuleerde contracten en voorwaarden jegens klanten, opdrachtnemers en medewerkers hanteert, voorkomt conflicten. Want zodra er een meningsverschil is met bijvoorbeeld een klant, weet je dankzij de Algemene Voorwaarden exact waar je staat en wat je positie is."

Contracten beoordelen

Hetzelfde geldt voor arbeidscontracten, stelt Swart. "Een goed contract is volkomen duidelijk richting werknemer én richting werkgever. Het geeft alle partijen rust en richting. Ik word dan ook steeds vaker gevraagd contracten te beoordelen en maak op die manier risico's inzichtelijk en beheersbaar. De kennis die ik heb opgedaan met de specialisatie-opleiding Nationaal en internationaal contracteren, die ik in 2011 bij de Grotius Academy volgde, sluit hierbij zeer goed aan."

Flexibele arbeidsrelaties

Een bijzonder deskundigheid waarop Marco Swart zich als gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat heeft toegelegd is het inrichten en vormgeven van flexibele arbeidsrelaties en -constructies. "Daarbij overzie ik het gehele speelveld. Ik ben zeer vertrouwd met alle juridische en commerciële aspecten rond de bedrijfsvoering in uitzenden, detacheren, payrolling, zzp-ers en contracting."

Arbeidsconflicten oplossen

Daarnaast adviseert, begeleidt en procedeert Swart met zijn team zowel voor bedrijven als werknemers om arbeidsconflicten aan te pakken, zoals over loonvorderingen, pensioenkwesties, concurrentiebedingen, ziektesituaties, arbeidsongevallen, aansprakelijkheidskwesties, verzekeringskwesties, ontslagtrajecten en ontslagvergoedingen.

'Ik wens u veel personeel'

Mr. Maro Swart is auteur van het boek "Ik wens u veel personeel, het arbeidsrecht in de praktijk" (ISBN-nummer 978-90-819108-0-4), verkrijgbaar bij de boekhandels en bij Bol.com. Ook geeft hij zeer regelmatig op uitnodiging goedbezochte en hoog gewaardeerde seminars over arbeidsrechtelijke en aanverwante onderwerpen.

Personalia Marco Swart

Kwaliteiten en eigenschappen Marco Swart

 • weet mensen op hun gemak te stellen
 • kan goed (actief) luisteren
 • is de taal meester
 • beschikt over scherpzinnige analytische vermogens
 • is een onafhankelijke denker
 • weet de vinger op zere plekken te leggen
 • is geen zachte heelmeester
 • is in staat de angel(s) in een conflict te vinden en die eruit te halen
 • weet duidelijkheid te verschaffen over de kansen en risico's van een juridische kwestie
 • beschikt over coachingsvaardigheden
 • is een kritische sparring partner
 • heeft strategisch inzicht
 • weet een constructief onderhandelingsklimaat te scheppen
 • kent als succesvol serieel ondernemer met bewezen ondernemersvaardigheden de pijnpunten en merites van het ondernemerschap
 • is creatief, heeft een praktische instelling en is oplossingsgericht

Meer informatie over de levensloop (curriculum vitae) van Marco Swart vindt u op zijn linkedin-profiel: klik hier.

Boeken Bestel nu onze gebundelde expertise in het arbeidsrecht

Al meer dan 15 jaar schrijft arbeidsrechtadvocaat mr. Marco Swart voor diverse tijdschriften over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen. Zijn populaire columns met talloze praktische tips zijn gebundeld verkrijgbaar. U kunt beide boeken "Ik wens u veel personeel, het arbeidsrecht in de praktijk"  en "Tussen werkelijkheid en wetboek" nu bestellen via Bol.com

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy