Meer weten? Bellen mag ook: 085 - 020 10 10

Afnemer alsnog tot betaling gedwongen

Afnemer alsnog tot betaling gedwongen

Afnemer alsnog tot betaling gedwongen

Een van mijn cliënten is een farmaceutisch bedrijf dat ondermeer knoflooksupplementen fabriceert. Nadat mijn cliënte aan een van haar afnemers een levering had gedaan, stelde de Voedsel- en Waren Autoriteit aan de hand van nieuwe meettechnieken vast dat deze levering een te hoge verontreinigingswaarde bevatte. Overigens werd op dat moment binnen de Europese Unie de discussie gevoerd of de vastgestelde grenswaarde niet hoger moest zijn. Hoe dan ook verlangde de afnemer een nieuwe levering, waaraan mijn cliënte gehoor gaf.

Vervolgens weigerde de afnemer beide afleveringen aan mijn cliënte te betalen. Zij stelde dat aan de eerste levering ernstige gebreken zouden kleven. De tweede levering weigerde de afnemer aan mijn cliënte te betalen omdat de afnemer van mening was hoge kosten te hebben moeten maken voor de recall van de capsules. Zij meende die kosten te mogen verrekenen met de waarde van de tweede levering. Hiermee was mijn cliënte het oneens.

Derhalve resteerde mijn cliënte geen andere mogelijkheid dan de afnemer te dagvaarden. Wij wezen in die procedure erop dat de afnemer op geen enkele manier bewijs had geleverd van het feit dat hij kosten zou hebben gemaakt. Verder betwistten wij aansprakelijk te zijn voor de gebreken aan het product aangezien de normen pas na levering waren aangescherpt. De Rechtbank oordeelde uiteindelijk dat de afnemer aan mijn cliënte de overeengekomen koopprijs van de eerste levering alsnog dient te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente en de door mijn cliënte gemaakte proceskosten. De Rechtbank weigerde om mijn cliënte op voorhand te veroordelen tot betaling van de door de afnemer gestelde schade omdat de afnemer van die schade onvoldoende bewijs had geleverd.

Meer Bewezen Resultaten!

Juridische Informatie

Tips voor een goed ZZP-contract

Een ZZP-contract kan bij nader inzien toch een arbeidscontract blijken te zijn. Ook als partijen expliciet hebben vastgelegd dat...

Lees meer

Zakendoen in Nederland

Steeds meer Duitse bedrijven overwegen stappen te zetten op de Nederlandse afzetmarkt. Zakendoen in Nederland is voor buitenland...

Lees meer

Relatiebeding ZZP

Vaak staat in een ZZP-contract een relatiebeding opgenomen. Veel ZZP-ers vragen zich af of zij aan zo’n relatiebeding zijn gebon...

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Vordering incasseren

Weigert je debiteur om jouw vordering te betalen? Haal alsnog je geld binnen. Laat je vakkundig begeleiden door de incassoprocedure.

Bekijk dit aanbod

Het Juridisch Abonnement

Heb je regelmatig juridische vragen, maar wil je de kosten beheersen? Neem het Juridisch Abonnement.

Bekijk dit aanbod

Juridische Coaching voor Ondernemers

Als groeiende ondernemer krijg je te maken met juridische risico’s. Laat je vakkundig coachen bij je bedrijfskundige en juridische vraagstukken.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht ?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy