Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Ervaren Brandschade Advocaat

Brandschade Advocaat

Je juridische positie tegenover je verzekeraar bij brandschade

Ben je slachtoffer geworden van brand aan je woning of bedrijfspand? De ervaring leert dat verzekeraars vaak foute redenen zoeken om de verzekeringsuitkering van de geleden brandschade uit te stellen en uiteindelijk te weigeren. In dit artikel lees je over je juridische positie bij brandschade en hoe je het beste kunt handelen.

In dit artikel informeren we je graag over:

 1. Wanneer aanspraak bestaat op verzekeringsuitkering
 2. Het verloop van het onderzoek naar brandschade
 3. De afwijzingsbrief van de verzekeraar bij een schadeclaim na brandschade
 4. De contra-expertise naar oorzaak brandschade
 5. Het recht op vergoeding expertisekosten
 6. Juridisch advies bij brandschade
 7. Je advocaat-specialist brandschade
 8. Vraag rechtsbijstand bij brandschade

1. Wanneer bestaat bij brandschade aanspraak op verzekeringsuitkering

Om bij brandschade aanspraak te kunnen maken op een verzekeringsuitkering moet je een beroep kunnen doen op een verzekeringspolis. Dat kan je eigen polis zijn, maar soms indirect ook de polis van degene die voor de brand aansprakelijk is. Er zijn uiteenlopende verzekeringsvormen waarin vaak brandschade kan zijn gedekt. Denk aan een WA-verzekering, een inboedelverzekering, een opstalverzekering, een camalimiteitenverzekering, etcetera. Graag kijken wij met je mee onder welke eventuele polis je aanspraak op schade-uitkering kunt maken.

2. Verloop onderzoek brandschade

Nadat je de brand hebt gemeld bij je verzekeraar zal je verzekeraar meestal een eigen expert op je afsturen. Deze expert is erop getraind te zoeken naar mogelijke aanwijzingen dat je zelf bij die brand betrokken bent geweest. Sinds de Hoge Raad in 1982 heeft uitgesproken dat je verzekeraar mag volstaan met het uitspreken van vermoedens omtrent je betrokkenheid zonder dat hiervan sluitend bewijs behoeft te worden geleverd, is deze praktijk bij de verzekeraars schering en inslag.

Bij het onderzoek op de plaats van de brand zal de expert eerst nagaan of de brand is aangestoken. Bij dit onderzoek mag je je niet teveel voorstellen. Een brandlucht is vaak al voldoende. Veel experts nemen dan meestal niet meer de moeite uit te sluiten of de brand een technische oorzaak heeft gehad, zoals kortsluiting in elektrische bedrading of aan een installatie. Zodra het vermoeden wordt uitgesproken dat de brand nis aangestoken, zal de expert je adviseren aangifte bij de politie te doen van brandstichting.

In het geval dat een verzekeraar een eigen expert inschakelt om een onderzoek te doen naar de schade-oorzaak is vaak als snel sprake een tegengesteld belang. De expert wordt namelijk benoemd door de verzekeraar die uiteindelijk de schade moet gaan betalen. Daarom is het belangrijk om een eigen expert in te schakelen die voldoende tegenwicht kan bieden. De zogenaamde contra-expertise.

3. Afwijzingsbrief verzekeraar bij schadeclaim na brandschade

Indien je verzekeraar ook maar het geringste feit tegen je denkt te kunnen gebruiken, zul je na enkele weken een afwijzingsbrief van je verzekeraar ontvangen. Meestal doet je verzekeraar dan ook aangifte bij de politie van de verdenking dat jezelf bij de brandstichting betrokken bent geweest. De politie pakt het onderzoek naar aanleiding van de aangifte meestal alleen op als zij denkt hiervan sluitend bewijs te kunnen vinden. Het gebeurt echter zelden dat tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan.

Vervolgens zul je moeite moeten doen het rapport te bemachtigen van de expert die je de oren van het hoofd heeft gevraagd. Veel verzekeraars zijn niet zonder slag of stoot genegen je een kopie van dat rapport te verstrekken. Als het erop aankomt, komt dat rapport meestal wel boven water. Met deze strategie bereikt je verzekeraar dat zij tijd wint.

4. Contra-expertise naar oorzaak brandschade

Omdat tussen het moment van het bezoek van de verzekeringsexpert en de afgifte aan jou van zijn rapport meestal meerdere maanden zijn gelegen, wordt daardoor een eventueel in jouw opdracht uitgevoerd contra-expertise zwaar bemoeilijkt. Het is daarom aan te bevelen dat je direct nadat de expert van de verzekeraar bij je langs is geweest zelf een contra-expert in te schakelen die ter plaatse komt onderzoeken. De sporen zijn dan nog vers. Als de verzekeringsexpert een belangwekkend detail over het hoofd heeft gezien ben je in dat geval in ieder geval gedekt door de contra-expert. De meeste verzekeringspolissen geven je het recht op het uitvoeren van zo'n contra-expertise van je verzekeraar. Helaas weten weinig mensen dat of maken maar weinig mensen hiervan gebruik.

5. Recht op vergoeding expertisekosten

Een contra-expert hoeft je geen geld te kosten. Het wettelijke uitgangspunt is dat expertisekosten voor rekening dienen komen van de verzekeraar. Ten aanzien van consumenten mag de verzekeraar van deze wettelijke bepaling in de polisvoorwaarden niet nadelig afwijken.Soms bieden polisvoorwaarden gunstige aanvullende regelingen.

6. Juridisch advies bij brandschade

Omdat verzekeraars de rechtspraak van de Hoge Raad in hun eigen voordeel gebruiken en daarop vanaf het begin van uw schademelding op in spelen, is het raadzaam na de brand snel juridisch advies in te winnen. Je advocaat kan je adviseren over de te nemen stappen en namens jou met je verzekeraar onderhandelen. Ook kan hij je begeleiden bij het inschakelen van een contra-expert. Denk verder aan:

 • de advisering over je juridische en strategische mogelijkheden tegenover je verzekeraar
 • de verdere begeleiding bij de contra-expertise;
 • het samen met je op een rij zetten van de schadeposten die je bij je verzekeraar kunt claimen;
 • het onderhandelen met je verzekeraar over de de omvang van de te betalen verzekeringsuitkering;
 • het formeel in gebreke stellen van je verzekeraar indien deze in gebreke blijft;
 • het dagvaarden van je verzekeraar bij de afwijzing van de verzekeringsdekking;
 • bij strafrechtelijke vervolging: de verdediging tegenover de officier van justitie, het openbaar ministerie en de rechtbank
 • Alle andere juridische problemen waarmee je te maken kunt krijgen met betrekking tot je vastgoed, zoals met aannemers en huurders (zie ook onze pagina over vastgoedrecht).

Lees ook: Brandveiligheid van Gebouwen - Vormen van aansprakelijkheden

7.  Advocaat-specialist bij brandschade

Mr. Marco Swart heeft als advocaat jarenlange kennis en ervaring met het afwikkelen van brandschades. In 2005 kwam hij voor het eerst als advocaat met een slachtoffer van brandschade in aanraking waarbij de verzekeraar verzekeringsuitkering weigerde. Hij heeft ruime proceservaring.

Swart is sinds 2009 als docent verbonden aan het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO). Hij geeft les in het programma Brandveiligheid van Gebouwen. Daarin behandelt hij het onderwerp Vormen van Aansprakelijkheid bij Brandschade.

Daarnaast werkt Swart nauw samen met diverse gerenommeerde contra-experts, waaronder Krantz & Polak Resolve (zie www.contra-expert.nl).

8. Vraag rechtsbijstand bij brandschade

Zelf hebben wij behoorlijk wat ervaring met schadekwestie bij brandschade. Graag zijn wij je bij dit probleem behulpzaam. Neem voor een vrijblijvend orienterend gesprek gerust contact met ons op. Bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart

Lees ook: Rechtsbijstand van Ervaren Advocaat Verzekeringsrecht

Veelgevraagde Diensten

Second Opinion van Advocaat ontvangen

Twijfel je over je huidige rechtsbijstand? Vraag om een Second Opinion van een deskundige advocaat. Met tevredenheidsgarantie!

Bekijk dit aanbod

Legal Scan Ondernemingsrecht

Een legal scan brengt de risico’s in kaart. Onderwerp je vitale documenten aan een stresstest. Zo minimaliseer je de kans op juridische risico's en aansprakelijkheden.

Bekijk dit aanbod

Abonnement Juridische Tips en Tricks

Ontvang maandelijks onze juridische Tips en Tricks. Ontdek hoe je problemen en conflicten in samenwerkingsrelaties snel en praktisch voorkomt, beheerst en oplost. Meld je nu vrijblijvend aan!

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy