Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Vordering Incasseren

Incasseer tot de laatste cent met onze ervaren incasso-advocaten

Basismodule: prijs op aanvraag
Je debiteur weigert om jouw vordering te betalen. Haal alsnog je geld binnen. Laat verdere rechtsmaatregelen nemen. Onze ervaren incasso-advocaten begeleiden je vlot en vakkundig door de incassoprocedure.
Intakegesprek Inplannen Ontvang eerst Gratis Advies
Vordering Incasseren

Wanneer je een vordering laat incasseren

Met je contractpartner heb je afspraken gemaakt. Deze dienen nagekomen te worden. Als tegenprestatie dient je contractpartner de met jou overeengekomen vergoedingen uiterlijk op het afgesproken moment aan je te betalen.

De ervaring leert dat partijen in het handelsverkeer niet altijd hun beloftes nakomen. Nadat je zelf hebt geprobeerd om je handelspartner alsnog tot betaling te bewegen, resteert soms geen andere keus dan je vordering langs gerechtelijke weg te incasseren.

Lees ook: Handelsrecht

Hoe wij het incasseren van een vordering aanpakken

- Intake: Graag ontvangen onze incasso-advocaten alle relevante stukken. Denk aan de uitgebrachte en aanvaarde offertes, gesloten overeenkomsten, toegepaste algemene voorwaarden, uitgewisselde correspondentie, bewijsstukken, debiteurenoverzichten, de betaalde en de onbetaalde facturen, verzonden aanmaningen en ingebrekestellingen. Deze bestuderen we en nemen we met je door. Aan de hand hiervan bepalen we je juridische positie en gaan we tot passende maatregelen over.

- Ingebrekestelling: Je debiteur sturen we een laatste ingebrekestelling. Indien je dat wenst verzenden we deze vanuit ons kantoor op ons eigen briefpapier. In deze ingebrekestelling vatten we de relevante feiten en gebeurtenissen samen, verwijzen we naar de meest cruciale afspraken die zijn gemaakt en geschonden en houden we de deur open voor vrijwillige betaling. Ook zeggen we in deze brief op de juiste manier aan dat bij gebreke van betaling de buitengerechtelijke incassokosten zullen zijn verschuldigd, alsmede de wettelijke handelsrente en de proceskosten.

- Conservatoire beslaglegging (optie): Vertrouw je de debiteur niet? Heb je duidelijke vermoedens dat hij zal proberen om zijn geld en goederen te verbergen? Voorkom dat je achter het net vist, vraag eerst aan de rechter toestemming om conservatoir beslag op zijn eigendommen en vorderingen te mogen leggen. Wij regelen deze toestemming voor je en zorgen voor de uitvoering van de beslaglegging.

Bekijk ook ons product: Conservatoir beslag laten leggen

- Dagvaarding: Als de debiteur volhardt in zijn weigering om te betalen en onderhandelingen niets opleveren stellen we in overleg met jou een dagvaarding op. Hiermee wordt je debiteur voor de juiste rechter gedaagd. We geven de deurwaarder opdracht om de dagvaarding te betekenen.

- Incassoprocedure: We stellen de rechter op de hoogte van de uitgebrachte dagvaarding. We wachten af of de debiteur op de dag waartegen hij is gedagvaard aan de rechter laat weten of hij verweer wil voeren. Laat hij niets weten dan zal de rechter hem verstek verlenen en je vordering toewijzen. Wil hij wel verweer voeren dan zal hij binnen de door de rechter gestelde termijn zijn verweer moeten laten weten.

Lees ook: Het schrijven van een goede dagvaarding is een kunst!

- Mondelinge behandeling: Als je debiteur verweer voert zal de rechter partijen uitnodigen voor een mondelinge behandeling, ook wel comparitie van partijen genoemd. Gedurende deze mondelinge behandeling zal de rechter vragen stellen aan partijen en krijgen partijen de gelegenheid hun standpunten toe te lichten. Uiteraard bereiden onze incasso-advocaten je grondig op deze zitting voor.

- Getuigenverhoor: Soms vindt de rechter het nodig om getuigen te horen. We proberen dit te voorkomen als het niet nodig is. Volgt wel een getuigenverhoor dat bereiden we deze uiteraard met je voor.

- Vonnis en executie: Uiteindelijk moet de rechter vonnis wijzen. Als het goed is wijst de rechter je vordering toe, te vermeerderen met de buitengerechtelijke incassokosten, wettelijke handelsrente en proceskosten. Met dit vonnis in de hand kan de deurwaarder desnoods overgaan tot executoriale maatregelen, zoals de openbare verkoop van goederen. Meestal laten debiteuren het zover niet konen. Waar nodig begeleiden, bewaken en coördineren onze advocaten de executie.

Transparante en betaalbare kosten bij een incassoprocedure

Uitgangspunt is ons uurtarief. Vraag ons om een inschatting van de te besteden tijd. Onze werkzaamheden in de buitengerechtelijke fase kunnen we verrichten voor no cure, no pay. Dat doen we als we vertrouwen hebben in een positief resultaat.

Voor het uitvoeren van een incassoprocedure bij de rechter is het in sommige gevallen mogelijk een speciaal tarief op maat af te spreken. Denk aan een vast tarief of een verlaagd uurtarief in combinatie met een succes fee. Informeer naar de mogelijkheden in jouw situatie.

Lees ook: Weten wat een advocaat kost? Zo beheers je de advocaatkosten!

Uiteindelijk moet de debiteur opdraaien voor de te maken kosten. Dat is zonneklaar als je een stevige vordering hebt die door de rechter wordt toegewezen of uiteindelijk toch door de debiteur wordt betaald.

Vraag Gratis Advies voor de Beste Aanpak

Laat nu gratis je kansen en mogelijkheden checken. Lever hier direct online de benodigde stukken aan, dan krijg je meteen advies over de beste aanpak. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip bellen we je vrijblijvend terug om je vragen door te nemen. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Swart Legal is lid van de Vereniging van Incasso- en Proces Advocaten. De advocaten en juristen van Swart Legal hebben ruim 20 jaar specialistische kennis en ervaring op het gebied van (internationaal) handelsrecht en incasso's. Onze kennis houden we doorlopend actueel met cursussen, opleidingen en vakoverleg. Wij werken nadrukkelijk ook voor buitenlandse relaties die in Nederland zaken doen.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 20 jaar Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

8.9/10

64 beoordelingen

plus-punten
Correcte afhandeling, netjes te woord gestaan in. En duidelijk advies over bepaalde issues in dit geval met betrekking tot een arbeidsovereenkomst .
verbeterpunten

Juridische Informatie

Zakendoen in Nederland

Steeds meer Duitse bedrijven overwegen stappen te zetten op de Nederlandse afzetmarkt. Zakendoen in Nederland is voor buitenland...

Meer info

Beoordelen Arbeidscontracten

Waarom je arbeidscontracten laten beoordelen? Veel bedrijven maken essentiële fouten bij het aangaan van arbeidscontracten met h...

Meer info

Juridische en commerciele kansen voor uitzendbureaus

Voor uitzendbureaus, detacheringsbureaus en andere intermediairs (flexproviders) breken interessante tijden aan. De nieuwe Wet W...

Meer info

Bewezen Resultaten

De teruggefloten aannemer

Een van mijn cliënten had een aannemer ingeschakeld voor de verbouwing van zijn woonhuis. De aannemer zou een dakkapel plaatsen....

Meer info

Een streep door de verrekening

Mijn cliënt is in juni 2000 als statutair directeur in dienst getreden van een transportbedrijf. Tijdens een aandeelhoudersverga...

Meer info

De wilde achtervolging

Voor de Nederlandse vestigingen van een internationaal opererend autoverhuurbedrijf behartigde ik de belangen bij arbeidsrechtel...

Meer info
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.