Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Zo werkt procederen bij de Rechtbank

Procederen bij de Rechtbank

Wil je weten hoe een procedure bij de Rechtbank werkt? Helaas ontkom je bij een conflict niet in alle gevallen aan een gerechtelijke procedure. Soms kun je niet anders omdat je debiteur op geen enkele brief of telefoontje reageert. Soms bereik je met het beginnen van een procedure een gunstige onderhandelingspositie. Soms is het nodig om je juridische positie zeker te stellen. In al die gevallen worden processuele middelen om taktische redenen ingezet. De volgorde van een procedure gaat als volgt.

Eerst laatste kans geven

Voordat een procedure wordt begonnen is het wel gebruikelijk de bezien of het conflict met de wederpartij buiten de rechtszaak kan worden opgelost. Gebruikelijk is bijvoorbeeld om eerst een sommatie (ook wel aanmaning of ingebrekestelling genoemd) te schrijven waarin uw standpunt nog eens uitgebreid en eenduidig wordt verwoord. De wederpartij krijgt een laatste beperkte termijn om alsnog te betalen of eventueel te schikken.

Dagvaarding

De meeste procedures beginnen met een dagvaarding (alhoewel steeds meer procedures zonder tussenkomst van de deurwaarder met een verzoekschrift kunnen worden begonnen). Denk aan aansprakelijkheidsprocedures, incasso's en loonvorderingen. De dagvaarding wordt aan de gedaagde partij betekend door een deurwaarder. Een goed opgestelde dagvaarding kan het verschil maken tussen winnen en verliezen.

Lees ook: Het schrijven van een dagvaardng is een kunst!

Recht op verweer

De partij die in een procedure wordt betrokken, heeft altijd recht om te antwoorden en zich te verweren. Dat mag hij schriftelijk, maar ook mondeling doen. Bij de Kantonrechter mag je persoonlijk, zonder hulp verweer voeren. Bij Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad ben je wettelijk verplicht je verweer te voeren met behulp van een advocaat.

Lees ook: Dagvaarding ontvangen? Laat je vakkundig bijstaan met een doortimmerd verweer

Comparitie

Nadat de gedaagde partij de gelegenheid heeft gehad te antwoorden, bekijkt de rechter of de procedure zich leent voor een zogenoemde "comparitie van partijen". Dat is een bijeenkomst waarin ieder van de procespartijen in de eerste plaats de gelegenheid krijgt zijn standpunt mondeling toe te lichten. Daarnaast dient deze bijeenkomst om de rechter nadere inlichtingen te verschaffen. Bovendien zal de rechter bijna altijd proberen om bij de partijen aan te dringen alsnog onderling tot een schikking te komen.

Vonnis

Als de comparitie van partijen niet tot een onderlinge schikking leidt, zal de Kantonrechter een vonnis moeten wijzen. Dat kan zowel een eindvonnis zijn, waarin hij een definitief oordeel over de gevraagde vorderingen geeft.

Dat vonnis kan echter ook een tussenvonnis zijn. De rechter kan daarin bijvoorbeeld aan een of beide partijen een bewijsopdracht geven. Die bewijsopdracht kan ondermeer vervuld worden door getuigen onder ede te laten horen ten overstaan van de rechter.

Elke procedure die voor de Rechtbank wordt gevoerd eindigt uiteindelijk in een vonnis. Dit vonnis is in feite een machtiging van de Rechtbank om de goederen en gelden van je debiteur zelf te mogen verkopen, zodat uit de opbrengst uw vorderingen kunnen worden voldaan.

Doorloopsnelheid procedure

De procedure begint met het uitbrengen van de dagvaarding. De dagvaarding kan na een termijn van 8 dagen na betekening bij de Rechtbank worden aangebracht. De wederpartij krijgt vervolgens een eerste termijn van 6 weken om verweer te voeren in de vorm van een conclusie van antwoord. Hierop kan één maal een uitstel van 4 weken worden verleend.

Doorgaans bepaalt de Rechtbank aansluitend binnen 2 weken de dag en het tijdstip van de comparitie van partijen. De comparitie van partijen vindt meestal plaats binnen 3 maanden erna. Het is mogelijk dat een vonnis binnen 4 tot 8 weken na de comparitie wordt afgegeven. Je moet erop rekenen dat een standaard procedure zonder complicaties ruim een half jaar kan duren.

Hoger beroep

Bij de meeste procedures is het mogelijk hoger beroep in te stellen. De termijn waarin hoger beroep kan worden ingesteld is meestal drie maanden na de datum van het vonnis. Uitzonderingen zijn echter mogelijk! Bij kort geding procedures bijvoorbeeld bedraagt de hoger beroep termijn slechts vier weken. Lees ook: Hoger Beroep instellen.

Juridische Informatie

Procederen bij de Rechtbank

Zo werkt procederen bij de Rechtbank

Lees meer

Algemene voorwaarden opstellen, tips en checklist voor onderneme

Algemene voorwaarden opstellen, tips voor ondernemers

Lees meer

Algemene voorwaarden opstellen, tips en checklist voor onderneme

Algemene voorwaarden opstellen, tips voor ondernemers

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Contract laten opstellen

Wil je een contract laten opstellen? Laat je contract door ons op maat maken. Je bent dan verzekerd van doordachte en waterdichte afspraken.

Bekijk dit aanbod

Algemene Voorwaarden laten opstellen

Algemene voorwaarden scheppen vooraf duidelijkheid. Bijvoorbeeld over betalingscondities, aansprakelijkheid en reclameringen.

Bekijk dit aanbod

Loonvordering instellen

Bij een loonvordering eis je dat je werkgever het loon doorbetaalt. Want je hebt een contract met je werkgever en afspraak is afspraak.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy