Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Dagvaarding ontvangen? Zo ga je in verweer!

Laat je vakkundig bijstaan met een doortimmerd verweer

Basismodule: prijs op aanvraag
Geef je dagvaarding en je zorgen uit handen. Laat je door een ervaren advocaat vakkundig bijstaan in de dagvaardingsprocedure bij de Rechtbank. Haal er het beste uit. Laat een doortimmerd verweer opstellen en namens jou het woord voeren tijdens de zitting.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Dagvaarding ontvangen?

Een dagvaarding ontvangen kan een verontrustende ervaring zijn, vooral als het gaat om een geldvordering. Aanleiding is vaak een geschil over nakoming van gemaakte afspraken of een aansprakelijkheidsstelling.

Gelukkig ben je niet alleen in deze situatie. De advocaten van Swart Legal begrijpen hoe stressvol het kan zijn om betrokken te zijn bij een gerechtelijke procedure. Daarom staan onze ervaren en vakkundige advocaten startklaar om je te begeleiden, een doortimmerd verweer op te stellen en namens jou het woord te voeren tijdens de zitting bij de rechtbank, zodat je er het beste voor jezelf uit haalt.

Graag leggen we je uit wat je moet doen als je een dagvaarding hebt ontvangen, hoe een civiele procedure eruitziet, hoe onze advocaten jou als cliënt begeleiden in de procedure bij de Rechtbank en wat de kosten zijn voor het voeren van verweer in een civiele procedure.

Wat te doen als je een dagvaarding hebt ontvangen

Wanneer je een dagvaarding hebt ontvangen, is het belangrijk om snel actie te ondernemen. Neem allereerst contact op met ons kantoor om een afspraak te maken met een van onze gespecialiseerde advocaten. Onze advocaat zal de dagvaarding grondig bestuderen en met jou bespreken wat de mogelijke juridische stappen zijn die genomen moeten worden. Het is essentieel om binnen de gestelde termijn te reageren, dus aarzel niet om direct een afspraak te maken.

Onze ervaren en gespecialiseerde advocaten hebben in het bijzonder veel kennis en ervaring met procedures op deze rechtsgebieden:

Hoe verloopt een procedure bij de Rechtbank nadat je een dagvaarding hebt ontvangen

Een civiele procedure begint met het indienen van een dagvaarding door de eisende partij, waarin de eisende partij de vordering tegen jou toelicht. Na ontvangst van de dagvaarding heb je de mogelijkheid om een verweerschrift in te dienen, ook wel conclusie van antwoord genoemd. Dit verweerschrift is van cruciaal belang, omdat het jouw standpunt en verdediging in de zaak naar voren brengt. Onze ervaren advocaten bij Swart Legal zullen je hierbij begeleiden en een overtuigend verweerschrift opstellen, waarin alle relevante juridische argumenten worden opgenomen om je belangen optimaal te behartigen..

Heb je zelf een tegenvordering op de wederpartij? Dan mag je die tegenvordering meenemen in je verweerschrift. Dit noemen we een reconventionele vordering.

Lees ook: Zo werkt procederen bij de Rechtbank

Begeleiding tijdens de dagvaardingsprocedure bij de Rechtbank

De doorgewinterde advocaten van Swart Legal begrijpen dat een gerechtelijke procedure ingewikkeld en stressvol voor je kan zijn. Onze advocaten zullen je gedurende het hele proces begeleiden en ondersteunen. We zorgen ervoor dat je volledig op de hoogte blijft van de voortgang van de zaak en dat je begrijpt welke juridische stappen er worden genomen. Ons doel is om je te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en om je belangen op een effectieve manier te behartigen.

1. Intake: Bij Swart Legal begint onze begeleiding met een uitgebreide intake. Tijdens dit gesprek zullen onze advocaten alle relevante details van jouw zaak bespreken en jouw specifieke situatie begrijpen. Dit stelt ons in staat om een helder beeld te krijgen van de feiten en om de mogelijke juridische kwesties te identificeren die in de zaak spelen.

2. Bestudering en analyse dagvaarding: Na de intake zal ons team de ontvangen dagvaarding grondig bestuderen. We analyseren zowel de feitelijke als de juridische aspecten van de zaak. Hierbij richten we ons op het verzamelen van alle benodigde bewijsstukken en het identificeren van eventuele zwakke punten in de vordering van de tegenpartij.

3. Feitelijke en juridische analyse met plan van aanpak: Op basis van de verzamelde informatie zullen onze advocaten een grondige feitelijke en juridische analyse uitvoeren. We zullen de geldigheid van de vordering beoordelen, de mogelijke verweermiddelen identificeren en een strategisch plan van aanpak opstellen. Dit plan zal met jou worden afgestemd op jouw specifieke situatie en het beoogde resultaat.

4. Stellen bij de Rechtbank: Onze advocaten laten de Rechtbank op tijd weten dat we namens jou verweer tegen de dagvaarding willen voeren. Indien ook maar enigszins mogelijk vragen wij uitstel aan zodat we voldoende tijd krijgen om dit verweer op te stellen en met jou te kunnen bespreken. 

5. Indienen verweerschrift: Na de analyse en het opstellen van het plan van aanpak, zullen we namens jou het verweerschrift (“conclusie van antwoord”) bij de rechtbank indienen. Dit document bevat jouw verdediging en argumenten tegen de geldvordering. Onze advocaten zullen ervoor zorgen dat het verweerschrift tijdig en conform de wettelijke eisen wordt ingediend. Het ingediende verweerschrift dient als jouw officiële reactie op de dagvaarding. We zorgen ervoor dat alle relevante juridische argumenten en verdedigingsstrategieën duidelijk worden gepresenteerd. Ons doel is om een overtuigend verweerschrift op te stellen dat jouw belangen effectief behartigt en de rechtbank voorziet van de juiste juridische argumenten.

6. Bijwonen mondelinge behandeling: Indien nodig en afhankelijk van de specifieke zaak, zullen onze advocaten jou vertegenwoordigen tijdens de mondelinge behandeling. We zullen jou grondig voorbereiden op de zitting, alle juridische procedures uitleggen en jouw belangen krachtig verdedigen tijdens de zitting.

7. Onderhandelen (optioneel): Soms is het raadzaam om met de wederpartij in onderhandeling te treden, waarbij een minnelijke schikkingsregeling wordt nagestreefd. Indien wij hiervoor mogelijkheden zien en als je dat zelf wilt, zullen wij je hierin adviseren en begeleiden. Dat kan zowel voorafgaand aan de indiening van het verweerschrift als tijdens de mondelinge behandeling bij de Rechtbank. In overleg met jou stemmen wij het juiste moment hiervoor af en bepalen we de meest kansrijke onderhandelingsstrategie.

8. Verdere begeleiding: Soms gelast de Rechtbank nog een nader onderzoek, zoals een getuigenverhoor of een deskundigenbericht. Uiteraard loodsen wij jou hier dan doorheen. Uiteindelijk zal dit leiden tot een uitspraak (“vonnis”) van de Rechtbank. Indien de vorderingen op jou van de wederpartij worden afgewezen en jij dus gelijk krijgt, kan de wederpartij door de Rechtbank worden veroordeeld in de proceskosten. Onze advocaten zorgen ervoor dat deze proceskosten daadwerkelijk door de wederpartij aan jou worden betaald.

Bij Swart Legal staan wij jou gedurende het hele proces bij en voorzien wij je doorlopend van deskundig advies en begeleiding. We begrijpen de complexiteit van een civiele procedure en zullen ons uiterste best doen om de beste resultaten voor jou te behalen.

De kosten voor het voeren van verweer nadat je een dagvaarding hebt ontvangen

De advocaten van Swart Legal hanteren transparante en redelijke tarieven voor de dienstverlening. De kosten voor het voeren van verweer in een civiele procedure zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak en de benodigde tijd en inzet van onze advocaten. Tijdens een eerste consult zullen we jouw zaak beoordelen en de mogelijke tijsbesteding en kosten met je bespreken, zodat je een duidelijk beeld hebt van wat je kunt verwachten.

Als de vorderingen van de eisende partij worden afgewezen, volgt doorgaan een proceskostenveroordeling. Deze proceskostenveroordeling kan een substantieel deel van de te maken kosten van rechtsbijstand dekken.

Neem direct na ontvangst van een dagvaarding contact met onze advocaten op

Als je een dagvaarding hebt ontvangen vanwege een geldvordering, hoef je er niet alleen voor te staan. De advocaten van Swart Legal staan graag voor je klaar om je bij te staan met een doortimmerd verweer. Onze ervaren advocaten begeleiden je tijdens de gerechtelijke procedure en zorgen ervoor dat je belangen op de best mogelijke manier worden verdedigd. Neem vandaag nog contact met ons op om een afspraak te maken en je zaak in goede handen te geven. Bel 085 - 020 10 10 en vraag bijvoorbeeld naar advocaat mr. Marco Swart.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

120 beoordelingen

Heeft vertrouwen gegeven in een positieve toekomst

Marco heeft door te luisteren en mijn zorgen goed weten te identificeren waar rationele versus emotionele zorgen in een veranderende zakelijke samenwerkingsrelatie. Door emotie ondergesteld te maken aan realiteit is er gezamenlijk een positieve route geformuleerd. Dank je Marco
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy