Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Vergoeding van kosten advocaat

Vergoeding advocaatkosten

Zo krijg je de advocaatkosten vergoed

In veel gevallen is het gelukkig mogelijk de kosten voor de advocaat en de kosten van derden vergoed te krijgen. Hieronder sommen we de mogelijkheden voor je op.

1. Vergoeding door rechtsbijstandsverzekeraar

Ben je voor rechtsbijstand verzekerd bij een rechtsbijstandsverzekeraar? Vaak is dan vergoeding van de advocaatkosten mogelijk van je rechtsbijstandsverzekeraar. De rechtsbijstandsverzekeraar is verplicht om een zaak extern aan een advocaat uit te besteden in het geval dat bijvoorbeeld:

  • sprake is van een tegenstrijdig belang
  • op basis van een geschillenregeling na een uitgebrachte juridische second opinion
  • zodra het voeren van een gerechtelijke procedure onontkoombaar is

Lees ook: Ontevreden over je rechtsbijstandsverzekeraar? Vraag een second opinion!

2. Vergoeding door aansprakelijkheidsverzekeraar

Vergoeding van advocaatkosten, proceskosten en kosten van derden is voorts vaak mogelijk via de aansprakelijkheidsverzekeraar van de wederpartij. Dat is met name het geval bij aansprakelijkheidskwesties, zodra de aansprakelijkheid van de wederpartij vaststaat. Denk aan letselschades. Dan dient de aansprakelijkheidsverzekeraar van de wederpartij de gemaakte advocaatkosten als redelijke kosten van rechtsbijstand aan je te vergoeden.

3. Vergoeding door Raad van Rechtsbijstand (toevoeging)

Verkeer je in een ongunstige financiële situatie? Dan heb je mogelijk recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (een zogenoemde toevoeging). Je bent dan nog wel een eigen bijdrage verschuldigd. Meer informatie vind je op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, die beoordeelt of je hiervoor in aanmerking komt. Onze advocaten zijn als deelnemer ingeschreven voor toevoegzaken en behandelen dus ook zaken onder toevoeging.

4. Vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten

Verder is het mogelijk dat de wederpartij op grond van de wet verplicht is tot vergoeding van de kosten van de advocaat. Denk hierbij met name aan de buitengerechtelijke incassokosten. Vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten is bijvoorbeeld verplicht nadat aan een consument bij het verstrijken van een betalingstermijn is aangezegd dat bij verder verzuim deze buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Tevens kan via de algemene voorwaarden worden bedongen dat buitengerechtelijke incassokosten moeten worden vergoed. Meer informatie vind je op: Rechtspraak.nl: Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK).

5. Vergoeding door werkgever

Soms zijn werkgevers bereid de advocaatkosten die een werknemer heeft moeten maken te vergoeden. Dat is bijvoorbeeld vaak mogelijk in het kader van onderhandelingen over de beëindiging van het arbeidscontract met wederzijds goedvinden. Voor een werknemer is het grote voordeel van een vergoeding van de advocaatkosten door de werkgever dat de werkgever hierover doorgaans geen loonbelasting hoeft in te houden. Dat levert de werknemer een fiscaal voordeel op waardoor hij netto meer overhoudt.

6. Vergoeding van proceskosten

Tot slot dienen de proceskosten te worden vergoed bij een proceskostenveroordeling. Bij een proceskostenveroordeling spreekt de rechtbank uit dat de wederpartij de gemaakte proceskosten dient te vergoeden. Onder de gemaakte proceskosten wordt in de eerste plaats verstaan het verschuldigde griffierecht, de deurwaarderskosten en de kosten van ingeschakelde experts en deskundigen. Daarnaast is in de proceskostenveroordeling vaak begrepen de vergoeding van een gedeelte van de gemaakte advocaatkosten volgens een door de rechtbank gehanteerd puntenstelsel. Ga voor meer informatie naar Rechtspraak.nl: Kostenveroordeling.

Fiscaal

Schakel je jouw advocaat in voor je onderneming? In dat geval zijn de advocaatkosten fiscaal op te voeren als bedrijfskosten, waardoor de winst gedrukt wordt en je minder winstbelasting (bij een rechtspersoon) of inkomstenbelasting (als je voor eigen rekening en risico handelt) betaalt. Ook kun je als ondernemer de btw over de advocaatkosten met de belastingdienst verrekenen.

Hoeveel kost een advocaat?

Verder geldt in alle gevallen het advies dat je allerlei mogelijkheden hebt om de advocaatkosten in de hand te houden. Wil je meer informatie hoeveel een advocaat kost en uit welke tariefmogelijkheden je kunt kiezen? Met deze tips weet je hoe je advocaatkosten kunt beheersen: Hoeveel kost een advocaat?

Meer weten over vergoeding van advocaatkosten?

Het verkrijgen van een vergoeding voor advocaatkosten gaat niet altijd zomaar. Je kunt niet zomaar ervan uitgaan dat je hoe dan ook de advocaatkosten vergoed zult krijgen. Als je voor vergoeding in aanmerking wilt komen vraagt dat een goede voorbereiding en onderbouwing. Laat je vooraf goed informeren.

Wil je meer weten over je kansen en mogelijkheden in jouw zaak? Klik dan hier en lever ons direct online de gegevens van jouw zaak aan. Je ontvangt dan gratis advies over de beste aanpak. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.