Meer weten? Bellen mag ook: 085 - 020 10 10

Relatiebeding in ZZP-contract

Relatiebeding ZZP

Relatiebeding in ZZP-contract niet altijd te handhaven

Vaak staat in een ZZP-contract een relatiebeding opgenomen. Veel ZZP-ers vragen zich af of zij aan zo’n relatiebeding zijn gebonden. Op het eerste gezicht lijkt een relatiebeding in een ZZP-contract makkelijk rechtsgeldig overeengekomen te kunnen worden, maar dit kan in de praktijk toch anders uitpakken. In de praktijk blijken er namelijk goede mogelijkheden denkbaar om als ZZP-er wel onder een gesloten relatiebeding uit te kunnen komen.

Een relatiebeding in een ZZP-contract beperkt de ZZP-er in zijn mogelijkheden om na beëindiging van het ZZP-contract werkzaamheden te verrichten voor de relaties van de opdrachtgever. De opdrachtgever stelt vaak een belang te hebben bij het opnemen van zo’n beding. Het belang van de opdrachtgever kan eruit bestaan dat de opdrachtgever wil voorkomen dat de ZZP-er werkzaamheden gaat verrichten voor de relaties van de opdrachtgever die concurrerend zijn.

Minder wettelijke bescherming met zzp-contract

In tegenstelling tot het relatie- en concurrentiebeding in een arbeidscontract, zijn aan een relatiebeding in een ZZP-contract minder wettelijke beperkingen gebonden. Indien een relatiebeding in een arbeidscontract wordt opgenomen, stelt de wet hieraan duidelijke beperkingen en voorziet de wet ook in de mogelijkheid de rechter te vragen om het relatiebeding te vernietigen of de werking ervan te matigen (art. 7:653 BW). Voor een relatiebeding in een ZZP-contract bestaat zo’n uitgebreide wettelijke voorziening niet.

Dat neemt niet weg dat ook bij een ZZP-contract mogelijkheden bestaan om onder een gesloten relatiebeding uit te komen. De belangrijkste algemene wettelijke beperking die de ZZP-er beschermt, zijn de beperkingen die de wet stelt aan het boetebeding (art. 6:91 BW). Daarnaast mag het relatiebeding niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn (art. 6:248 BW).

Onaanvaardbaar beroep op relatiebeding

Grofweg komt het erop neer dat een opdrachtgever een ZZP-er alleen mag houden aan een relatiebeding als de opdrachtgever daarbij belang heeft. Indien de opdrachtgever geen enkel belang heeft bij het houden van een ZZP-er aan het relatiebeding, zal dit door de rechter al snel kunnen worden opgevat als zijnde onaanvaardbaar in strijd met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

ZZP-contract blijkt in praktijk arbeidscontract

Een andere uitweg die een ZZP-er heeft is de navolgende. Door het opnemen van een uitgebreid relatiebeding, eventueel gekoppeld aan een concurrentiebeding in het ZZP-contract, gaat het ZZP-contract sterk lijken op een arbeidscontract. Partijen zijn niet geheel vrij om zelf te bepalen of zij een ZZP-contract of arbeidscontract hebben gesloten. Naarmate de werkzaamheden die worden verricht steeds meer lijken op die van een gewoon arbeidscontract, zal een ZZP-contract door een rechter eerder als een arbeidscontract kunnen worden gezien, zeker als aan de wettelijke definitie van het arbeidscontract is voldaan. Hierover bestaat uitgebreide rechtspraak.

Meer informatie over dit thema leest u in ons artikel:
Tips voor een goed ZZP-contract

Boetebeding op relatiebeding zzp-contract

Tot slot is het van belang om vast te stellen of in het ZZP-contract een rechtsgeldige boete is bepaald bij overtreding van het relatiebeding. Een boetebeding moet namelijk aan wettelijke randvoorwaarden voldoen, anders is dit beding op grond van de wet (gedeeltelijk) vernietigbaar. Indien inderdaad een rechtsgeldige boeteclausule is opgenomen, loopt de ZZP-er grotere risico’s dan als zo’n boetebeding ontbreekt. Bij het ontbreken van een boetebeding zal de opdrachtgever zelf in actie moeten komen. De rechter heeft voorts altijd het recht een boete billijkheidshalve te matigen.

Rechtspraak over relatiebeding in zzp-contract

In deze casus was sprake van een bedrijfsarts die als zzp-er is gaan werken in opdracht van een klant van een opdrachtgever. De rechter oordeelt dat de zzp-er weliswaar in strijd heeft gehandeld met de afspraken en dat de zzp-er daarom in principe een contractuele boete verschuldigd is. De rechter is echter bevoegd om de gevorderde boete te matigen en doet dat hier ook vanwege de korte duur van de samenwerking tussen de zzp-er en de opdrachtgever en de relatief beperkte betekenis die de klant van de opdrachtgever, waarvoor de zzp-er werkzaam was, voor de opdrachtgever had.

Meer informatie over relatiebeding in zzp-contract

Meer informatie over het concurrentiebeding lees je in ons artikel: Conflict over concurrentiebeding. Wens je als opdrachtgever een waterdicht relatiebeding in het ZZP-contract? Neem dan met een van onze gespecialseerde advocaten contact op voor verder advies.

Bewezen Resultaten

Afnemer alsnog tot betaling gedwongen

Een van mijn cliënten is een farmaceutisch bedrijf dat ondermeer knoflooksupplementen fabriceert. Nadat mijn cliënte aan een van...

Lees meer

De nawee├źn van de BSE-crisis

Mijn cliënt is leverancier van kalveren aan kalvermesters voor de vleesconsumptie. Tevens levert mijn cliënt het veevoer voor he...

Lees meer

Bank vist achter het net

Tien jaren nadat mijn cliënte de samenwoning met haar toenmalige partner had verbroken, werd zij door de SNS-bank aangesproken o...

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Contract laten opstellen

Wil je een contract laten opstellen? Laat je contract door ons op maat maken. Je bent dan verzekerd van doordachte en waterdichte afspraken.

Bekijk dit aanbod

ZZP-contract opstellen

In het zzp-contract staan op maat gemaakte afspraken voor je opdracht. Je regelt de samenwerking goed met ons waterdicht zzp-contract.

Bekijk dit aanbod

Kort geding ontheffing uit concurrentiebeding

Verbiedt een concurrentiebeding je om voor een andere werkgever te werken? Eis in een kort geding bij de rechter om hier een streep door zetten.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of ondernemingsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.