Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Contract laten opstellen

Verzeker jezelf van doordachte en waterdichte afspraken

Basismodule: prijs op aanvraag
Wil je een contract op maat laten opstellen? Met een deugdelijk opgesteld contract weet je precies waar je aan toe bent. Laat je contract op maat maken door één van onze doorgewinterde advocaat-specialisten contractenrecht. Je bent dan verzekerd van doordachte en waterdichte afspraken.
Intakegesprek Inplannen Ontvang eerst Gratis Advies
Contract laten opstellen

Waarom een contract laten opstellen

Een goed opgesteld contract voorkomt en beheerst conflicten. Het contract is immers het eerste dat erbij wordt gehaald zodra een geschil dreigt. Zodra de omstandigheden zich wijzigen of een geschil dreigt is een goed opgesteld contract bijna altijd doorslaggevend voor je juridische positie en je onderhandelingspositie. Het is daarom van belang om bij het opstellen, uitonderhandelen en sluiten ervan bewust om te gaan met de juiste opzet en het kiezen van de juiste bewoordingen. 

contract sluiten

Niet alleen moet een contract voldoen aan de wet. De wet kent ook talloze uitzonderingsmogelijkheden. Bovendien zijn er veel situaties denkbaar die niet in de wet zijn geregeld en dus hoe dan ook beter verder door de contracterende partijen dienen te worden uitgewerkt. Het opstellen van een goed contract is een kunst dat onze speciaal hiervoor opgeleide en ervaren advocaten tot in de details beheersen.

Lees ook: Beheers de risico's bij conflicten - Excellent met Contracten

De juridische basis van het contract

De wettelijke basis voor het sluiten van een overeenkomst is art. 6:217 lid 1 BW. Hierin is bepaald: “Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan.”

Een overeenkomst kan ook mondeling tot stand komen. Het probleem met mondelinge overeenkomsten is dat het achteraf vaak moeilijk(er) is te bewijzen wat partijen hebben afgesproken en hoe ze het hebben bedoeld. Om deze redenen heeft het vaak de voorkeur de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Het document waarin de afspraken worden vastgelegd, noemen we contract.

In de wet zijn voor een groot aantal soorten en typen contracten regels opgenomen waaraan moet worden voldaan voordat je van een rechtsgeldig contract kunt spreken. Een deel van die regels zijn alleen van toepassing als partijen daarover niet iets anders hebben afgesproken. Er zijn ook regels die dwingend zijn voorgeschreven.

Soorten en typen contracten om op te stellen

De advocaten contractenrecht van Swart Legal hebben ondermeer ervaring met het opstellen van de volgende soorten en typen contracten:

 • Bedrijf starten: Algemene Voorwaarden, Opdrachtbevestiging, Disclaimer, Privacyverklaring, Verwerkersovereenkomst
 • Zakelijke samenwerking: Samenwerkingsovereenkomst (lees ook ons aanbod: Samenwerkingsovereenkomst opstellen), Aandeelhoudersovereenkomst, Maatschapscontract, Managementovereenkomst, Bemiddelingsovereenkomst, Distributieovereenkomst, SLA-overeenkomst, Onderhoudsovereenkomst, Geheimhoudingsverklaring
 • Financieel: Geldleningsovereenkomst, Pandakte, Licentieovereenkomst, Leaseovereenkomst, Huurkoopovereenkomst, Koopovereenkomst, Overnameovereenkomst, Beëindigingsovereenkomst
 • Vastgoed: Aan- en verkoop onroerend goed, Hypotheekovereenkomst, Overeenkomst van aanneming, Huurovereenkomst woonruimte, Huurovereenkomst bedrijfsruimte (zie ook onze speciale pagina: Vastgoedrecht)
 • Personeel: Arbeidscontract, Arbeidscontract bepaalde tijd, Arbeidscontract onbepaalde tijd, Oproepcontract, Nulurencontract, Personeelsreglement, Personeelshandboek, ZZP-contract, Overeenkomst van Opdracht, Overeenkomst van Aanneming, Handelsagentuur, Concurrentiebeding

De basisvoorwaarden voor een deugdelijk contract

Een goed contract dient in de eerste plaats uiteraard te voldoen aan de wet en regelgeving. Om de kans op conflicten te verkleinen en zekerheden te optimaliseren, is er in onze ogen echter meer nodig. Enkele van de basisvoorwaarden die onze advocaten contractenrecht hanteren voor het opstellen van een goed contract zijn:

1. Hoe concreter hoe beter: Aan een contract wil je zekerheid kunnen ontlenen. Een waterdicht contract maak je om op te kunnen terugvallen als een conflict dreigt te ontstaan. Daarbij geldt de vuistregel: Hoe concreter hoe beter. Het komt altijd op een juiste en zorgvuldige formulering aan.

2. Eenduidige bewoordingen: Contractsbepalingen mogen maar voor één uitleg vatbaar zijn. Bovendien moet die formulering vaak bij voorkeur door alle betrokkenen kunnen worden begrepen en dus in begrijpelijke taal zijn opgesteld.

3. Elke situatie is anders: Wetten zijn tegenwoordig nogal uitgebreid en verfijnd. Bovendien is elke situatie weer anders is. Daardoor komt het nog maar zelden voor dat je op internet een standaard contract kunt vinden dat zonder bewerking meteen volledig geschikt en bruikbaar is.

4. Uitspreken intenties en verwachtingen: Elk contract verdient om met elkaar doorgesproken te worden. Als het doel is om toekomstige geschillen te voorkomen, gaat het er juist om dat de juiste, persoonlijke intenties en verwachtingen jegens elkaar worden uitgesproken en vastgelegd.

5. Sterk in het inventariseren en minimaliseren van risico’s: Onze advocaten contractenrecht adviseren je niet alleen op juridisch vlak. Het samen met jou inventariseren en minimaliseren van risico’s en het naar voren halen van je uiteindelijke doelen maken nadrukkelijk deel uit van onze aanpak.

Door je te coachen en begeleiden in het onderhandelingsproces kunnen we je interessante en onverwachte inzichten bieden in wat je met je deal kunt en wilt bereiken. Dit alles met als doel jou te helpen tot de voor jou best mogelijke deal te komen, met de door jou gewenste meest optimale zekerheden.

De stappen die wij zetten bij het opstellen van een waterdicht contract

- Intakegesprek: Laat ons weten wat de aanleiding voor jou is om een contract te willen sluiten. Wij zijn benieuwd naar wie je contractspartner is en wat je met het contract wilt bereiken. Graag inventariseren we met jou waar de risico’s liggen en je hoe je die het beste in het contract kunt elimineren.

- Voorbeeld contract: Wij vragen je of je zelf al een sjabloon of voorbeeld hanteert als contract. Dit beoordelen we dan op juridische consistentie. Als dat niet het geval is, dan bieden we je één of meerdere van onze voorbeeldcontracten als uitgangspunt aan.

- Opstellen contract: Wij gaan voor je aan de slag met het opstellen van het contract. Dat zal op maat zijn en dus toegesneden op jouw specifieke situatie. Als je dat wenst, dan stellen we dit op als een template dat je vaker kunt gebruiken.

- Doornemen concept contract: Bij het opleveren nemen wij het contract in concept per artikel met je door. Als je nog nieuwe of aanvullende wensen hebt, dan voeren wij die graag door. Pas zodra je volledig tevreden bent leveren we je de definitieve versie op, in elk gewenste bestandsformaat.

- Begeleiding bij onderhandelingen over het contract: Tijdens de onderhandelingen mag je ons vragen om verder advies en een eventuele herziene  versie van het contract ter finale beoordeling aan ons voorleggen.

- Naservice: Tot zes maanden na oplevering mag je ons nog bellen of mailen voor je eventuele vragen en wijzigingsverzoeken. Het opgeleverde template kun je via ons klantenportaal zo vaak als je wilt downloaden, raadplegen en gebruiken.

Transparante en betaalbare kosten voor het laten opstellen van een contract

Onze gespecialiseerde advocaten contractenrecht stellen een waterdicht contract op maat voor je op, die specifiek en optimaal op jouw situatie is toegesneden. Hierin is begrepen:

 • Beoordeling van je bestaande templates en voorbeelden
 • Telefonisch of persoonlijk inventariseren van je wensen
 • Uitgebreide advisering hoe je het beste kunt omgaan met de wettelijke mogelijkheden en uitzonderingen
 • Identificeren van de risico’s en hoe je die contractueel en praktisch het beste kunt elimineren
 • Oplevering van het contract dat door jou als template kan worden gebruikt
 • Begeleiding bij onderhandelingen over de details van het contract
 • Ondersteuning tot zes maanden na oplevering
 • Toegang tot een eigen klantenportaal

Het laten opstellen van een sluitend contract is tegenwoordig minder kostbaar dan je denkt. Dankzij moderne technieken, beschikbare sjablonen en efficiënte werkwijzen zijn de cruciale aspecten snel te identificeren en de benodigde tijd accuraat in te schatten. Vraag ons geheel vrijblijvend om een inschatting voor jouw situatie.

Meer informatie over het opstellen van een waterdicht contract

Overweeg je een deugdelijk contract te laten opstellen? Graag voorzien we je van de benodigde informatie en helpen we je bij het maken van de juiste afwegingen. De advocaten contractenrecht van Swart Legal hebben jarenlange kennis en ervaring met het opstellen van contracten. Bel ons gratis en vrijblijvend op 085 – 020 10 10 en vraag bijvoorbeeld naar advocaat mr. Marco Swart.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9/10

95 beoordelingen

Deskundig en resultaatgericht

Roy heeft mij erg goed geholpen. Hij heeft goede inschatting gemaakt van de mogelijke scenario´s. Op basis hiervan heeft hij helder weergegeven welke keuzes er zijn. Roy heeft in mijn casus kwaliteit geleverd op gebied van schriftelijke communicatie en tijdens de argumentatie in een betoog. Deskundig Levert kwaliteit Zakelijk To the point Denkt mee in klantwensen

Juridische Informatie

5 Tips voor een veilig ZZP-contract

Het ZZP-contract (feitelijk een overeenkomst van opdracht) neemt de laatste jaren aanzienlijk toe in populariteit. Een belangrij...

Meer info

ZZP-contract op maat maken doe je zo!

Een waterdichte overeenkomst van opdracht met een zzp-er moet aan strikte voorwaarden voldoen. Wij maken voor jou een ZZP-contra...

Meer info

Met deze clausules bespaar je aanzienlijk op je ziekteverzuimpremies

Neem je een werknemer in dienst dan krijg je als werkgever ook te maken krijgen met ziekteverzuim. Uiteraard kun je die risico’s...

Meer info

Bewezen Resultaten

Afnemer alsnog tot betaling gedwongen

Een van mijn cliënten is een farmaceutisch bedrijf dat ondermeer knoflooksupplementen fabriceert. Nadat mijn cliënte aan een van...

Meer info

De geldswaarde van een concurrentiebeding

Een statutair directeur van een industriële onderneming vroeg mij hem te helpen met onderhandelingen over een nieuw arbeidscontr...

Meer info

De plaat gepoetst

Een schoonmaakbedrijf benaderde mij nadat zij één van de schoonmaaksters op staande voet had ontslagen. Deze schoonmaakster was ...

Meer info
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.