Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Arbeidscontract laten opstellen

Krijg zekerheid met speciale clausules en extra flexibiliteit

Basismodule: € 375,00 (excl. btw)
Wil je een arbeidscontract dat is toegesneden op je bedrijf? Laat een waterdicht arbeidscontract op maat opstellen. Wij maken voor je een arbeidscontract naar keuze. Je krijgt deskundig advies op maat over speciale clausules en extra flexibiliteit. Met optimale zekerheid.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Arbeidscontract laten opstellen

Wat is een arbeidscontract

Voordat je van een arbeidscontract met een werknemer kunt spreken, moet dit document eerst aan meerdere wettelijke voorwaarden voldoen. Wat een arbeidsovereenkomst is, is wettelijk gedefinieerd. Art. 7:610 BW bepaalt: “De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.” Hieruit volgt dat om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken, de werknemer: 1) in dienst moet zijn, 2) gedurende zekere tijd arbeid zal verrichten en 3) loon betaald krijgt.

Lees ook: Alles wat je moet weten voordat je een arbeidscontract sluit

Wat omvat het opstellen van een arbeidscontract

Het arbeidscontract is de contractuele basis waarop je kunt terugvallen bij een arbeidsconflict. Afhankelijk van het soort en type arbeidscontract kan deze maar op een beperkt aantal wettelijke gronden worden opgezegd.

De wet en de rechtspraak stellen daarnaast beperkingen aan speciale bepalingen in het arbeidscontract, zoals het proeftijdbeding, opzegtermijnen, de verlofdagenregeling, de studiekostenregeling, het concurrentiebeding en het boetebeding.

Bij elke soort en type arbeidscontract en binnen het arbeidscontract zelf zijn veel uiteenlopende flexibele regelingen mogelijk. Daarmee kun je op veranderende situaties inspelen. Wij maken optimaal gebruik van de contractuele uitzonderings- en flexibiliseringsmogelijkheden die de wet en de rechtspraak je bieden.

Lees ook: De toetsers en bellen van het arbeidscontract

Waarom een arbeidscontract door een advocaat laten opstellen

Een arbeidscontract dat verkeerd is opgesteld, brengt allerlei onvoorziene risico’s met zich mee. Voorbeelden: cruciale bepalingen kunnen nietig zijn, er kunnen verborgen loonvorderingen ontstaan en een arbeidsconflict kan uit de hand lopen door verkeerde verwachtingen over en weer.

Onze arbeidsrechtadvocaten zorgen ervoor dat je dit niet overkomt, maar blind kunt vertrouwen op de juridische deugdelijkheid van een doortimmerd, waterdicht arbeidscontract. Verder zorgen we ervoor dat jouw arbeidscontract voldoet aan de wet en een eventuele toepasselijke cao. Ten slotte laten we je optimaal gebruikmaken van gunstige wettelijke uitzonderingen en flexibiliseringsmogelijkheden, waarbij we het arbeidscontract reorganisatiebestendig maken.

Lees ook: De Beste Arbeidsrechtadvocaat vinden doe je zo!

Soorten arbeidscontracten

Er zijn meerdere soorten en typen arbeidscontracten die je met je werknemers kunt aangaan. De keuze van het soort en type arbeidscontract hangt af van de mate waarin je enerzijds je werknemer zekerheid wil bieden en anderzijds de mate waarin je als werkgever bereid bent langdurig juridisch aan je werknemer te zijn gebonden.

Hieronder vind je in grote lijnen de soorten en typen arbeidscontracten die je aan je werknemers kunt aanbieden:

 • leerwerkovereenkomst
 • oproepcontract, oftewel: nuluren contract
 • arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • uitzendovereenkomst
 • detacheringsovereenkomst
 • payroll overeenkomst
 • ZZP-overeenkomst
 • handelsagentuurovereenkomst
 • arbeidsovereenkomst met statutair directeur
 • participatie-overeenkomst
 • management overeenkomst
 • het personeelshandboek (lees ook: Zo maak je een goed Personeelshandboek)

Checklist arbeidscontract

Bij het opstellen van een arbeidscontract gebruiken onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten ondermeer de volgende checklist: partijaanduidingen, functiebeschrijving, prestatie-eisen, detacheringsmogelijkheden, ontbindende voorwaarden, vastlegging verstrekte informatie over het arbeidsverleden, proeftijd, basissalaris, overwerkvergoeding, pensioenregeling, bonusregeling, verlofdagenregeling, studiekostenregeling, ziekteverzuimregeling, concurrentiebeding, relatiebeding, anti-ronselbeding, geheimhoudingsbeding, boetebeding, gebruik bedrijfseigendommen, gebruik social media, auteursrechten en andere intellectuele eigendom, exitregeling, opzegtermijn, ontslagvergoedingen, verrekening van transitiekosten op de transitievergoeding, eenzijdige wijzigingsbedingen, toepasselijkheid personeelsreglement, toepasselijk (internationaal) recht

De basisvoorwaarden voor een deugdelijk arbeidscontract

Een goed arbeidscontract dient in de eerste plaats uiteraard te voldoen aan de wet en regelgeving. Om de kans op arbeidsconflicten te verkleinen en zekerheden te optimaliseren, is er in onze ogen echter meer nodig. Enkele van de basisvoorwaarden die onze advocaten arbeidsrecht hanteren voor het opstellen van een goed arbeidscontract zijn:

1. Hoe concreter hoe beter: Aan een arbeidscontract wil je zekerheid kunnen ontlenen. Een waterdicht arbeidscontract maak je om op te kunnen terugvallen als een arbeidsconflict dreigt te ontstaan. Daarbij geldt de vuistregel: Hoe concreter hoe beter. Het komt altijd op een juiste en zorgvuldige formulering aan.

2. Eenduidige bewoordingen: Contractsbepalingen in je arbeidscontracten mogen maar voor één uitleg vatbaar zijn. Bovendien moet die formulering vaak bij voorkeur door alle betrokkenen kunnen worden begrepen en dus in begrijpelijke taal zijn opgesteld.

3. Elke arbeidssituatie is anders: De regelgeving in het arbeidsrecht is tegenwoordig nogal uitgebreid en verfijnd. Bovendien is elke situatie weer anders is. Daardoor komt het nog maar zelden voor dat je op internet een standaard arbeidscontract kunt vinden dat zonder bewerking meteen volledig geschikt en bruikbaar is.

4. Uitspreken intenties en verwachtingen: Elk arbeidscontract verdient het om met elkaar doorgesproken te worden. Als het doel is om toekomstige arbeidsgeschillen te voorkomen, gaat het er juist om dat de juiste, persoonlijke intenties en verwachtingen jegens elkaar worden uitgesproken en vastgelegd.

5. Sterk in het inventariseren en minimaliseren van arbeidsrechtelijke risico’s: Onze advocaten arbeidsrecht adviseren je niet alleen op juridisch vlak. Het samen met jou inventariseren en minimaliseren van arbeidsrechtelijke risico’s en het naar voren halen van je uiteindelijke hrm-doelen maken nadrukkelijk deel uit van onze bewezen aanpak.

Door je te coachen en begeleiden bij het opstellen en hanteren van je arbeidscontracten kunnen we je interessante en onverwachte inzichten bieden in hoe je je personeelsbeleid kunt en wilt vormgeven en wat je ermee wilt bereiken. Dit alles met als doel jou te helpen tot de voor jou best mogelijke arbeidsrechtelijke positie te komen, met de minste risico’s op hoogoplopende arbeidsconflicten en met de door jou gewenste meest optimale zekerheden.

Lees ook: Beheers de risico's bij conflicten - Excellent met Contracten

Welke stappen wij zetten bij het opstellen van het arbeidscontract

- Sjabloon arbeidscontract: Wij vragen je of je zelf al een sjabloon of voorbeeld hanteert als arbeidscontract. Dit beoordelen we dan op juridische consistentie. Als dat niet het geval is, dan bieden we je één van onze sjablonen als uitgangspunt aan.

- Arbeidsrechtelijke bepalingen: Wij lopen met je de mogelijkheden van de op te nemen arbeidsrechtelijke bedingen langs. Daarbij gaan we uit van je wensen. Aan de hand van jouw specifieke bedrijfsvoering adviseren we je over jouw juridische mogelijkheden en beperkingen en hoe je hiermee juridisch het beste kunt omgaan. Uiteindelijk kies je aan de hand van ons advies welke bepalingen je wenst op te nemen.

- Opstellen arbeidscontract: Wij gaan voor je aan de slag met het opstellen van het arbeidscontract. Dat zal op maat zijn en dus toegesneden op jouw specifieke bedrijfsvoering. Als je dat wenst, dan stellen we dit op als een sjabloon dat je vaker kunt gebruiken. Een tweetalig arbeidscontract behoort tot de aanvullende mogelijkheden.

- Doornemen arbeidscontract: Bij het opleveren nemen wij het arbeidscontract per artikel met je door. Uiteraard voorzien we je van zoveel mogelijk bruikbare tips. Als je nog nieuwe of aanvullende wensen hebt, dan voeren wij die graag door. Ook na oplevering mag je ons altijd bellen of mailen voor je eventuele vragen en wijzigingsverzoeken. Het opgeleverde sjabloon kun je via ons klantenportaal zo vaak als je wilt downloaden, raadplegen en gebruiken.

De kosten van een arbeidscontract op maat

Het laten opstellen van een sluitend arbeidscontract is tegenwoordig minder kostbaar dan je denkt. Dankzij moderne technieken, beschikbare sjablonen en efficiënte werkwijzen zijn de cruciale aspecten snel te identificeren en de benodigde tijd accuraat in te schatten. Vraag ons geheel vrijblijvend om een inschatting voor jouw situatie.

Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten stellen een arbeidscontract op maat voor je op, dat specifiek op jouw bedrijfssituatie is toegesneden, vanaf 375 euro, excl. BTW. Hierin is begrepen:

 • Beoordeling van je bestaande template of voorbeeld
 • Telefonisch of persoonlijk inventariseren van je wensen
 • Uitgebreide advisering hoe je het beste kunt omgaan met de wettelijke uitzonderings- en flexibiliseringsmogelijkheden
 • Oplevering van een arbeidscontract op maat die door jou als template kan worden gebruikt
 • Ondersteuning na oplevering
 • Toegang tot een eigen klantenportaal

Je kunt ervoor kiezen gelijktijdig alle soorten en typen arbeidscontracten te laten opstellen die je in je bedrijf wilt hanteren. Dat bespaart tijd en kosten. Informeer naar de mogelijkheden.

Meer informatie over het opstellen van een waterdicht arbeidscontract

Overweeg je een deugdelijk arbeidscontract te laten opstellen? Graag voorzien we je van de benodigde informatie en helpen we je bij het maken van de juiste afwegingen. De advocaten arbeidsrecht van Swart Legal hebben jarenlange kennis en ervaring met het opstellen van alle soorten en typen arbeidscontracten. Bel ons gratis en vrijblijvend op 085 – 020 10 10 en vraag bijvoorbeeld naar de hierin gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat mr. Marco Swart

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

120 beoordelingen

Heeft vertrouwen gegeven in een positieve toekomst

Marco heeft door te luisteren en mijn zorgen goed weten te identificeren waar rationele versus emotionele zorgen in een veranderende zakelijke samenwerkingsrelatie. Door emotie ondergesteld te maken aan realiteit is er gezamenlijk een positieve route geformuleerd. Dank je Marco
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy