Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Werkgever blundert, werknemer profiteert

Werkgever blundert, werknemer profiteert

Werkgever blundert, werknemer profiteert

Werkgever blundert met beëindigingsvoorstel, werknemer profiteert

Eén van mijn cliënten is vakkundig onderlegd op het gebied van marketing. Hij kreeg bij een IT bedrijf een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Dit aanbod kwam nadat hij op basis van een overeenkomst van opdracht als freelancer onderzoek had verricht in zake de oprichting van een business unit waarvoor hij in loondienst werd aangenomen.

Na nauwelijks twee maanden nadat het arbeidscontract met cliënt was gesloten liet zijn werkgever hem weten dit arbeidscontract reeds te willen beëindigen. De werkgever verweet hem dat zijn functioneren niet goed zou zijn. Hij zou niet passen bij de cultuur van de werkgever. De nieuwe business activiteit zou geen feitelijke waarde aan het bedrijf toevoegen.

Dit ontslagvoornemen overviel cliënt als donderslag bij heldere hemel. Hij vroeg mij namens hem een brief aan zijn werkgever te sturen.

In mijn brief aan zijn werkgever wees ik zijn werkgever op dat cliënt voorafgaande aan zijn indiensttreding reeds twee maanden werkzaamheden voor de onderneming had verricht en dat bij de indiensttreding geen gebruik werd gemaakt van een proeftijd. Uit geen enkel functioneringsverslag bleek dat met cliënt functioneringsgesprekken waren gevoerd en dat zijn werkgever over zijn functioneren ontevreden was. De reden voor de beëindiging van het dienstverband, namelijk het vermeende disfunctioneren van cliënt, onderbouwde de werkgever op geen enkele wijze. Verder viel op dat uit geen enkel document bleek dat cliënt niet in de gelegenheid was gesteld zich waar nodig eventueel te verbeteren.

Ik concludeerde dan ook dat er voldoende grondslag was om de arbeidsovereenkomst met cliënt te ontbinden. Daarbij wees ik erop dat de onderneming tegenover cliënt de verwachting had gewekt met cliënt een langdurige arbeidsrelatie aan te zullen gaan. Notabene was cliënt gevraagd zijn activiteiten als zelfstandig ondernemer af te bouwen en te staken. Bovendien ontnam het bedrijf cliënt de gelegenheid om de overeengekomen targets te behalen en aanspraak te maken op de overeengekomen bonusvergoeding. Ook leed cliënt door deze handelwijze reputatieschade door naar anderen te ventileren dat cliënt niet goed zou functioneren.

De werkgever wist niet goed hoe hierop te reageren. Er ontstond een langdurige correspondentie die ruim twee maanden in beslag nam.

Deze correspondentie kwam erop neer dat cliënt geen genoegen wenste te nemen met de aangeboden ontslagvergoeding van een maand. Uit het verweer leidde ik met cliënt af dat zijn werkgever het voeren van een procedure niet goed aan durfde. Zijn werkgever bleek niet in staat de redenen van het ontslag te onderbouwen. Op de achtergrond speelde een machtskwestie binnen het managementteam die erop neer kwam dat één van de leden van het managementteam de taken van cliënt wilde overnemen om persoonlijke redenen.

Ten langen leste erkende de werkgever dat de tijd te kort was geweest om al na drie maanden te concluderen dat cliënt niet goed zou functioneren. De werkgever bood een ontslagvergoeding aan die het drievoudige was van de aanvankelijk geboden ontslagvergoeding.

Na nog wat heen en weer schrijven en bellen vond ik de werkgever bereid aan mijn cliënt een ontslagvergoeding te betalen van ongeveer vijf maal het bruto maandsalaris. Ook bleek werkgever bereid mijn cliënt het tot het einde van zijn dienstverband opgebouwde vakantiegeld uit te betalen. Een vergoeding voor de juridische kosten hoefde niet plaats te vinden omdat de rechtsbijstandverzekering van cliënt voor mijn werkzaamheden betaalde. Tot slot bleek werkgever bereid nog een opzegtermijn in acht te willen nemen van twee maanden.

Het uiteindelijke resultaat was niet alleen dat cliënt maar liefst vijf maal meer kreeg dan op grond van de kantonrechtersformule was te verwachten. Door het getalm van zijn werkgever diende zijn werkgever ook nog eens zijn reguliere salaris plus vakantietoeslag en opgebouwde vakantiedagen gedurende maar liefst 6 maanden door te betalen.

De fout die deze werkgever in deze situatie had gemaakt is dat de werknemer in een te vroeg stadium meteen een beëindigingsovereenkomst werd aangeboden. Het is niet altijd verstandig met een ontslagprocedure te wachten. Daar kwam in dit geval bij dat de werkgever de aangevoerde reden van het ontslag niet wist te onderbouwen met schriftelijke bewijsstukken. Verder was deze werkgever zo dom geweest de werknemer van disfunctioneren te beschuldigen zonder dat daarvoor enige aanwijzing bestond en zonder dat de werkgever dit van te voren tegenover deze werknemer bespreekbaar had gemaakt.

Meer Bewezen Resultaten!

Juridische Informatie

Ontslag bij te laat komen

Heb je een werknemer die regelmatig te laat op zijn werk verschijnt? Of ben je een werknemer die met ontslag wordt bedreigd wege...

Lees meer

De 6 belangrijkste veranderingen door de WAB

Het arbeidsrecht en het ontslagrecht blijven in beweging. Na een hele serie wetswijzigingen in 2014 en 2015 is het nu tijd voor ...

Lees meer

Concurrentiebeding

De meeste werknemers ondertekenen meestal zonder al te veel nadenken een arbeidscontract waarin een concurrentiebeding is opgeno...

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Abonnement Juridische Tips en Tricks

Ontvang maandelijks onze juridische Tips en Tricks. Ontdek hoe je problemen en conflicten in samenwerkingsrelaties snel en praktisch voorkomt, beheerst en oplost. Meld je nu vrijblijvend aan!

Bekijk dit aanbod

Arbeidscontract laten controleren

Bij het aangaan van een nieuw arbeidscontract wil je weten waar je op moet letten. Je krijgt vakkundig advies bij je onderhandelingen.

Bekijk dit aanbod

Ontslag tijdens burn-out

Bij ontslag tijdens burn-out loopt je uitkering gevaar. Toch wil je uit de impasse komen. Laat je vakkundig begeleiden naar een goede regeling.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of ondernemingsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.