Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Faillissement werkgever aanvragen bij achterstallig loon

Voorkom dat je met lege handen komt te staan

Basismodule: prijs op aanvraag
Betaalt je werkgever je loon niet meer? Met een faillissementsaanvraag zet je hem onder maximale druk. Geef onze advocaten opdracht om het faillissement van je werkgever aan te vragen. Je komt dan niet met lege handen te staan.
Intakegesprek Inplannen Ontvang eerst Gratis Advies
Faillissement werkgever aanvragen bij achterstallig loon

Wanneer je het faillissement van je werkgever aanvraagt

Je vraagt het faillissement van je werkgever aan als hij na herhaalde aanmaningen zonder goede reden weigert om je loon te betalen. In de praktijk blijkt de faillissementsaanvraag vaak het juiste pressiemiddel te zijn. Als hij verstandig is, betaalt je werkgever daarna je loon alsnog snel.

Het aanvragen van het faillissement van je werkgever is noodzakelijk voor je aanspraak op de wettelijke loongarantieregeling van het UWV. Deze wettelijke regeling is gebaseerd op art. 61 WW en houdt in dat de overheid je volledige salaris garandeert over de laatste drie maanden voorafgaand aan het faillissement. Wacht je te lang met de faillissementsaanvraag, dan kom je met lege handen te staan.

Lees ook: Conflict over loonvordering aanpakken

Wat er nodig is voor een faillissementsaanvraag van je werkgever

Voor een kansrijke faillissementsaanvraag moet je het bestaan van ten minste nog één andere schuldeiser aannemelijk kunnen maken. Deze andere schuldeiser moet met naam en toenaam worden doorgegeven. Daarnaast is een gespecificeerde opgave van de openstaande vorderingen nodig. Het is niet nodig dat deze andere schuldeiser mede-aanvrager van het faillissement is. Deze andere vordering kan ook als zogenoemde steunvordering worden vermeld.

Deze stappen zetten onze advocaten bij het aanvragen van een faillissement

- Verzoekschrift: De faillissementsaanvraag kan enkel namens jou worden ingediend door een advocaat. De aanvraag vindt plaats door indiening van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift kan door de rechtbank drie weken na indiening op zitting worden behandeld. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat je werkgever officieel van de aanvraag kennis neemt. In overleg met jou geven we de deurwaarder opdracht om aan je werkgever een betekeningsexploit uit te brengen danwel vragen we de rechtbank om je werkgever op de hoogte te stellen door een aangetekende brief met bericht van ontvangst.

- Eventuele aanhouding van faillissementsaanvraag: Het is mogelijk om tijdens de procedure in overleg met jou de behandeling van de faillissementsaanvraag aan te houden. Dat zullen we met name adviseren als je werkgever aangeeft alsnog met je te willen onderhandelen over de betaling van de loonvordering. De meeste rechtbanken staan maximaal vier keer een aanhouding toe binnen een periode van acht weken.

- Alternatief bij afwijzing: Alleen als je werkgever voldoende inhoudelijke twijfel kan opwerpen over de opeisbaarheid van de gestelde vorderingen, bestaat de kans dat de faillissementsaanvraag wordt afgewezen. Dat zal met name het geval zijn als je werkgever eerder tijdig en inhoudelijk tegen de loonvorderingen heeft geprotesteerd. De opeisbaarheid van de loonvorderingen moet met andere woorden wel op voorhand duidelijk zijn. Indien dat niet het geval is, adviseren wij je om je loonvordering via een dagvaarding te laten instellen bij de kantonrechter (zie ons aanbod: Loonvordering instellen).

Lees ook: Procedure aanvraag faillissement door schuldeiser

Checklist benodigde stukken faillissementsaanvraag

Om een faillissementsaanvraag in gang te kunnen zetten, hebben onze advocaten de volgende stukken nodig:

 • opgave van de naam en de adresgegevens van je werkgever
 • opgave van de naam, de adresgegevens en de vorderingen van ten minste één andere schuldeiser
 • de facturen of loonstroken met specificaties van de verschuldigde opeisbare bedragen
 • de daaraan verbonden arbeidscontracten resp. eventuele offertes of contracten
 • de eventueel hierover met de je werkgever gevoerde correspondentie, zoals aanmaningen en getroffen betalingsregelingen

Lees ook: Procesreglement Rechtbank voor faillissementaanvragen

Transparante en betaalbare kosten voor het aanvragen van een faillissement

Voor de faillissementsaanvraag kunnen wij in overleg een betaalbaar vast tarief berekenen, inclusief btw (excl. griffierechten en explootkosten). Wij adviseren je om de andere schuldeisers te vragen om deze kosten te delen. Onze inschatting van de haalbaarheid is gratis. Onze werkzaamheden bestaan uit:

 • de intake met advies over de aanpak
 • het opstellen en indienen van een faillissementsaanvraag
 • het laten betekenen van een faillissementsaanvraag aan je werkgever door een deurwaarder
 • het treffen van een betalingsregeling met je werkgever
 • het maximaal vier maal regelen van uitstel
 • het voorbereiden met jou en bijwonen van de zitting
 • de overdracht van de vordering aan de curator

Als je wilt kunnen wij je op de hoogte houden van de afwikkeling van het faillissement nadat het is uitgesproken. Wij zullen dan de periodieke faillssementsverslagen bij de curator opvragen en naar je doorsturen met toelichting. Tijdens het gehele traject kun je bij ons terecht met je vragen.

De kosten die je moet maken voor de faillissementsaanvraag dienen door de curator met voorrang aan jou te worden vergoed. Dat zal gebeuren als de verkoop van de bezittingen van de gefailleerde voldoende geld oplevert.

Vraag Gratis Advies voor de Beste Aanpak

Laat gratis je kansen en mogelijkheden checken. Lever nu direct online de benodigde stukken aan, dan krijg je meteen advies over de beste aanpak. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip bellen we je vrijblijvend terug om je vragen door te nemen. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 20 jaar Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

8.9/10

84 beoordelingen

Zorgvuldig en met respect voor ieder heeft Marco ons tijdens een mediationtraject begeleid.

Marco Swart heeft ons zeer professioneel begeleid tijdens een mediationtraject. Met respect voor werknemer en werkgever, verdiepende vragen op de relatie, scherp waar het moest en confronterend waar het kan. Met een doel voor ogen om vanuit de vertrouwensvraag te werken aan een betere verstandhouding. Een afwisseling van gezamenlijke gesprekken en individuele reflectie. Een prettige en fijne manier van begeleiden in dit soort moeilijke trajecten.

Juridische Informatie

Leer-werk overeenkomst

"Bij mijn bedrijf heeft zich uit eigen beweging een stagiair gemeld. De stagiair bevindt zich aan het einde van zijn opleiding. ...

Meer info

Valkuilen bij pensioenregelingen

Veel werkgevers bieden een pensioenregeling aan. Als dit niet op de juiste manier gebeurt, kan dit flink in de papieren lopen. H...

Meer info

Juridisch Risicomanagement

Veel bedrijven in het mkb zijn op dit moment sterk aan het groeien. Maar groeien gaat gepaard met risico's. Juridisch risicomana...

Meer info

Bewezen Resultaten

Vakantiegeld verdiend over vakantiedagen

Na jarenlang als inseminator te hebben gewerkt voor een bedrijf dat stierzaden aan rundveebedrijven levert, neemt de medewerker ...

Meer info

De onredelijke reder

Mijn cliënt werkte voor een reder als kapitein op een binnenvaartschip. Nadat hij enkele jaren later als gevolg van een arbeidso...

Meer info

Poundwise without being pennyfoolish

Een Engelstalig, in België wonende statutair directeur van een internationale handelsonderneming in kantoortoebehoren hielp ik o...

Meer info
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.