Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Bewezen Resultaten Swart Legal

Filter je keuze:

Verhuurder teruggefloten

Cliënt werd door de woningbouwvereniging gedagvaard omdat hij onvoldoende medewerking zou verlenen aan de benodigde woningverbetering. De Kantonrechter weigerde uiteindelijk de ontruimingsvordering toe te wijzen.

Werkgever zaagt van kort hout planken

Tussen werkgever en werknemer ontstond een conflict over de re-integratie van cliënt. De werkgever weigerde het loon door te betalen en namens cliënt heeft de advocaat een kort geding gestart. Uiteindelijk kwam er een minnelijke beëindigingsregeling.

Zwakbegaafde beschuldigingen

Werkgever beschuldigt werknemer onterecht van verkrachting van een zwakbegaafde. In overleg met cliënt heb ik een bekende rechtspsycholoog ingeschakeld. Werkgever betaalt uiteindelijk een forse ontslagvergoeding aan mijn cliënt.

Laatste eer

Een begrafenisondernemer diende een werknemer te ontslaan wegens overtolligheid, dit vanwege de nieuwe bezuinigingswetgeving.

De gepensioneerde bankdirecteur

Directeur heeft na de beëindigingsregeling wel degelijk aanspraak op structurele systematische salarisverhogingen zoals deze worden uitgekeerd aan de actieve directeuren.

Bank vist achter het net

Wel of niet aansprakelijk voor negatief saldo op gemeenschappelijke bankrekening na het verbreken van de samenwoning?

De adverterende fysiotherapeut

Cliënt heeft parttime een werknemer in loondienst op verschillende locaties. Werknemer opent zijn eigen praktijk en adverteert hierover. Client is laaiend. De Kantonrechter oordeelt uiteindelijk dat mijn cliënt deze man terecht heeft ontslagen.

Second opinion

Een statutair directeur van een werkmaatschappij hielp ik tijdens de onderhandelingen over zijn ontslag. Nadat hij bij zijn rechtsbijstandsverzekeraar was geweest, heb ik hem een verviervoudigd resultaat geleverd.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy