Meer weten? Bellen mag ook: 085 - 020 10 10

Werknemer wil niet reïntegreren

Werknemer wil niet reïntegreren

Hoe om te gaan met een zieke werknemer die niet wil reintegreren?

"Ik heb een eigen bedrijf in de interieurbouw. Mijn enige werknemer werkt voor mij als interieurbouwer sinds 1 oktober 1999. Op 25 april 2003 heeft hij zich via zijn moeder bij mij ziek gemeld. De opgave van reden is dat hij psychisch in de war zou zijn. In oktober 2003 is in overleg met de arbodienst een poging ondernomen om tot werkhervatting te komen, bestaande uit de eenvoudige werkzaamheden poetsen en opruimen. Na een kleine week heeft hij deze poging opgegeven. Ik probeer met hem in contact te komen. Die pogingen lopen op niets uit. Hij ontloopt mij. Inmiddels heb ik ter vervanging van hem iemand anders in dienst moeten nemen. Het voortduren van deze situatie levert mij onzekerheid op en ervaar ik als frustrerend. Ik overweeg te stoppen met het doorbetalen van zijn salaris. Hoe kan ik deze situatie doorbreken?"

Wettelijk uitgangspunt is dat u als werkgever in beginsel niet hoeft te betalen voor werkzaamheden die niet door uw werknemer worden uitgevoerd. De wetgever heeft hierop echter een welbekende uitzondering geformuleerd. Indien namelijk sprake is van een ziekmelding dient u als werkgever het loon door te blijven betalen tot in beginsel twee jaren na datum ziekmelding. Dankzij nieuwe wetgeving is die loondoorbetalingsverplichting inmiddels echter geen vanzelfsprekendheid meer. Op de werknemer rust namelijk een inspanningsverplichting om tot werkhervatting te komen. Tijdens de ziekte van uw werknemer mag u stoppen met loondoorbetaling gedurende de tijd dat uw zieke werknemer aantoonbaar niet meewerkt aan zijn herstel en reintegratie. Daarnaast kunt u bij uw uitvoeringsinstelling om een "second opinion" (deskundigenoordeel) vragen indien u vermoedt dat de bevindingen van de arbo-arts niet correct zijn.

Risico's

Het onaangekondigd opschorten of zelfs staken van uw loondoorbetalingsverplichting brengt echter wel enige risico’s met zich mee. U dient daarmee dan ook omzichtig om te gaan. Opschorting kan namelijk leiden tot ongewenste escalatie van het conflict dat moet worden uitgevochten voor de rechter. Als u dan wordt veroordeeld tot loondoorbetaling, bestaat de kans dat u tevens de wettelijke boete moet betalen wegens niet-tijdige betaling van het loon. Die boete kan in het meest ongunstige geval oplopen tot 50 procent van het achterstallige loon. Daarnaast kunt u daarmee het reïntegratietraject met onderliggende plan van aanpak onherstelbaar doorkruisen. U komt dan terecht in een nadelige onderhandelingspositie. Indien u opschorting van uw loondoorbetalingsplicht overweegt, is het daarom altijd verstandig eerst overleg te hebben met uw arbo-arts over uw voornemen. Het zal interessant zijn om te vernemen hoe hij tegen uw voornemen aankijkt. Indien u de arbo-arts achter u krijgt, kunt u het opschorten van deze loondoorbetalingsverplichting serieus overwegen, alleen al om een reactie van uw zieke werknemer te ontlokken.

Onderbouwing

Laat uw besluit tot opschorting van uw loondoorbetalingsverplichting altijd vergezeld gaan van een heldere, schriftelijke onderbouwing, gericht aan uw zieke werknemer. Vat daarin de voorgeschiedenis samen. Leg hem uit welk van zijn daden u tot het opschorten van uw loondoorbetalingsverplichting hebben gebracht. Met name dient u aan te kunnen geven aan de hand van welke van zijn daden (of het uitblijven ervan) u afleidt dat hij zijn wettelijke inspanningsverplichting om tot werkhervatting te komen niet nakomt. Het wegblijven van, in overleg met de arbo-arts opgedragen, alternatieve werkzaamheden kan een dergelijke indicatie zijn. Geef daarin voorts aan dat u blijft openstaan voor overleg, al dan niet via uw arbo-arts, om tot doorbreking van de impasse te geraken. Een van die uitwegen die u in het achterhoofd houdt, kan zijn om de arbeidsovereenkomst in goed onderling overleg te beëindigen. De aanpak hiervan is een apart verhaal Laat u zich daarbij dan rechtskundig begeleiden.

Bewezen Resultaten

De plaat gepoetst

Een schoonmaakbedrijf benaderde mij nadat zij één van de schoonmaaksters op staande voet had ontslagen. Deze schoonmaakster was ...

Lees meer

De adverterende fysiotherapeut

Mijn cliënt heeft een fysiotherapiepraktijk in de omgeving van Eindhoven. Bij hem werkt parttime een fysiotherapeut in loondiens...

Lees meer

Second opinion

De statutair directeur van een werkmaatschappij behorend bij een grote bekende Nederlandse bouwonderneming benaderde mij via mij...

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Controleren Vaststellingsovereenkomst

Legt je werkgever je een vaststellingsovereenkomst voor? Laat deze eerst vakkundig checken en controleren. Zo haal je het maximale uit je ontslag!

Bekijk dit aanbod

Kort Geding Loonvordering

Betaalt je werkgever ineens geen loon meer? Vorder het verschuldigde loon in kort geding.

Bekijk dit aanbod

Ebook: Arbeidsrecht in de praktijk

Neem kennis van talrijke praktische tips bij het voorkomen en oplossen van arbeidsconflicten. Ontvang nu gratis het Ebook "Ik wens u veel personeel".

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of ondernemingsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.