Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Ontslag Aanvechten

Onterecht ontslagen? Ga voor extra schadevergoeding

Basismodule: prijs op aanvraag
Als je ontslagen wordt kan dat zeer onterecht zijn. Bij een onterecht ontslag is het de moeite waard om je ontslag aan te vechten. Je maakt dan ondermeer aanspraak op extra schadevergoeding. Haal het maximale uit je ontslag.
Intakegesprek Inplannen Ontvang eerst Gratis Advies
Ontslag Aanvechten

Wanneer is sprake van onterecht ontslag  

Van een onterecht ontslag is sprake als een rechtsgeldige grond voor het ontslag ontbreekt. Ontslag is namelijk maar op een beperkt aantal gronden mogelijk. Deze gronden staan in de wet opgesomd (art. 7:669 BW). De werkgever moet kunnen bewijzen dat jouw ontslag valt onder een wettelijke ontslaggrond.  

Voor een rechtsgeldig ontslag Is in veel gevallen bovendien vereist dat een rechter of UWV op aanvraag van je werkgever vooraf heeft gecontroleerd of daadwerkelijk aan één van de wettelijke gronden is voldaan. Hiervan mag worden afgeweken als je nadrukkelijk met je ontslag instemt. Stem daarom nooit zomaar met je ontslag in.

Voorbeelden van onterecht ontslag zijn: ontslag zonder goede reden, ontslag op staande voet waarvan de dringende reden ontbreekt of dat niet onmiddellijk is gegeven, ontslag in strijd met één van de wettelijke opzegverboden (bijvoorbeeld tijdens ziekte, wegens discriminatie of als lid van een ondernemingsraad).

De gevolgen van een onterecht ontslag zijn verstrekkend. Zolang niet niet in rechte is vastgesteld dat het ontslag onterecht was, heb je in de meeste gevallen geen recht op een uitkering. Maak daarom zo snel mogelijk aanspraak maken op een extra schadevergoeding (de "billijke vergoeding"). Ook kun je in de plaats daarvan kiezen voor het behoud van je baan.

Lees ook: Alles wat je moet weten bij onterecht ontslag

De stappen die we ondernemen om jouw ontslag aan te vechten

Als je onterecht wordt ontslagen, is het belangrijk dit zo snel mogelijk aan te vechten. Wij adviseren je daarom met klem om meteen met ons contact op te nemen zodra je bekend bent met je ontslag. De wet schrijft namelijk voor dat je binnen 2 maanden de zaak bij de rechter aanhangig moet hebben gemaakt. Zodra je contact met ons hebt gezocht, volgen wij dit stappenplan:  

- Intake: Samen met jou bepalen we je juridische positie. Je juridische positie bepaalt hoe sterk je staat bij de rechter en eventuele onderhandelingen met je werkgever. We gaan na of de ontslaggrond die je werkgever aanvoert twijfelachtig is, of je werkgever over voldoende bewijs beschikt en bij de rechter kan worden aangevochten.

- Brief aan je werkgever: Wij sturen aan je werkgever een brief waarin we aangeven waarom het ontslag volgens ons bij een rechter geen stand zal houden. Ook formuleren wij hierin jouw eisen. Denk aan een extra schadevergoeding. Desgewenst geven we hierin aan onder welke voorwaarden je wel bereid bent met ontslag in te stemmen. Uiteraard leggen wij deze brief eerst aan jou ter goedkeuring voor. Lees ook: Pittige brief laten opstellen door een advocaat.

- Onderhandelen met je werkgever: Indien je werkgever bereid lijkt te zijn met jouw voorwaarden in te stemmen, zullen wij namens jou de details met je werkgever uit onderhandelen. Indien je tevreden bent met het onderhandelingsresultaat zorgen we voor een waterdichte vastlegging in een afdwingbare vaststellingsovereenkomst.

Lees ook: Onderhandelen over beëindiging arbeidscontract

- Begeleiding bij ontslagprocedure (optioneel): Blijkt met je werkgever geen overeenstemming mogelijk? Dan zal je werkgever in veel gevallen een ontslagprocedure bij de Kantonrechter of UWV moeten beginnen. In sommige gevallen moet jijzelf een procedure tegen je werkgever beginnen. Wij stellen dan in overleg met jou een goed doordachte verweerschrift of dagvaarding op, bereiden je voor op de mondelinge behandeling en staan je bij het bij wonen van die mondelinge behandeling nauwgezet bij.

- Afrondende werkzaamheden: Weigert de rechter of UWV om toestemming voor je ontslag te geven, dan ondersteunen we je bij het hervatten van je werkzaamheden. Wijst de rechter je een extra schadevergoeding toe dan zorgen we ervoor dat je werkgever deze daadwerkelijk aan jou betaalt.  

De kosten van het aanvechten van een onterecht ontslag

Indien je dat wenst kunnen wij voor het gehele traject een betaalbaar vast tarief berekenen. Hierin zijn alle hierboven beschreven werkzaamheden begrepen.

Indien je dat wilt, kunnen wij voor voor het gehele traject ook een verlaagd tarief met een succesfee afspreken. Dat kunnen we doen als we vertrouwen hebben in een positief resultaat.

Indien ook maar enigszins mogelijk en haalbaar zullen wij ervoor zorgen dat deze door jou te maken juridische kosten van rechtsbijstand door je werkgever worden vergoed. Onze ervaring is dat in veruit de meeste gevallen werkgevers na onze tussenkomst inzien dat het beter is deze kosten te vergoeden.

Krijg gratis advies over de Beste Aanpak

Laat gratis je kansen en mogelijkheden checken. Lever hier direct online de benodigde stukken aan, dan krijg je meteen advies over de beste aanpak. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip bellen we je vrijblijvend terug om je vragen door te nemen. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Lees ook: Zo vind je de Beste Arbeidsrechtadvocaat!

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9/10

94 beoordelingen

Marco heeft de materie snel door, legt juiste verbanden en is zakelijk to the point

Marco kan goed de emotie van de inhoud scheiden, maakt zich ingewikkelde materie snel meester en houdt koers. Kan makkelijk de wet aan de materie koppelen en is in staat zaken haarscherp weer te geven. Wekt vertrouwen, is eerlijk en standvastig. Af en toe wel lastig contact te krijgen en hij schrijft makkelijker dan hij spreekt.

Juridische Informatie

Werknemer wil niet reïntegreren

"Ik heb een eigen bedrijf in de interieurbouw. Mijn enige werknemer werkt voor mij als interieurbouwer sinds 1 oktober 1999. Op ...

Meer info

Alle ontslagvergoedingen van 2021 op een rij

Over de ontslagvergoeding nieuwe stijl bestaan veel misverstanden. Sinds de invoering van de WWZ is er niet alleen de transitiev...

Meer info

Beoordelen Arbeidscontracten

Waarom je arbeidscontracten laten beoordelen? Veel bedrijven maken essentiële fouten bij het aangaan van arbeidscontracten met h...

Meer info

Bewezen Resultaten

Zwakbegaafde beschuldigingen

Tot mij wend zich een man die sinds 1974 werkzaam is als groepsleider in een instelling voor zwakbegaafde mensen. De aanleiding ...

Meer info

Porno op de werkcomputer

De medewerker werkt sinds 1986 bij DAF, laatstelijk als controleur kwaliteitsdienst. Op 8 mei 2006 ontslaat DAF hem op staande v...

Meer info

Verkeerde plaatsing bij overname

Mijn cliënte was reeds jaren naar tevredenheid werkzaam voor een internationale bank, die besloot een deel van haar verzekerings...

Meer info
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.