Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Echtscheidingsbemiddeling

Kom tot goede afspraken met onze ervaren echtscheidingsbemiddelaar

Basismodule: prijs op aanvraag
Heeft jullie huwelijk zijn beste tijd gehad? Overweeg om samen te scheiden. Met echtscheidingsbemiddeling komen jullie tot goede afspraken. Onze ervaren advocaat loodst jullie samen vakkundig door de echtscheiding.
Intakegesprek Inplannen Ontvang eerst Gratis Advies
Echtscheidingsbemiddeling

Wat houdt onze echtscheidingsbemiddeling in

Jullie zijn nog met elkaar getrouwd. Jullie intentie was voor altijd bij elkaar te blijven. De praktijk van jullie dagelijkse leven blijkt weerbarstiger. Jullie huwelijk heeft zijn beste tijd gehad. Jullie beseffen allebei dat het beter is om jullie eigen levens gescheiden van elkaar te voeren. Belangrijk is dat jullie hierover met elkaar kunnen praten.

Samen scheiden met echtschedingsbemiddeling houdt in dat jullie je samen inzetten om tot goede afspraken over jullie echtscheiding te komen. Je geeft elkaar de ruimte in de emoties die echtscheiding met zich meebrengt. En jullie staan open om de zakelijke aspecten van jullie huwelijk af te wikkelen op basis van de wettelijke uitgangspunten en te zoeken naar wat jullie samen als redelijk beschouwen.

Checklist afspraken bij echtscheidingsbemiddeling

Elke echtscheiding kent een vast stramien van onderwerpen waarover met elkaar gesproken moet worden om tot goede afwikkeling te komen. Dat betreft:

  • De gezamenlijke erkenning en vaststelling dat jullie huwelijk duurzaam is ontwricht
  • Als er minderjarige kinderen zijn: de wijze waarop het ouderlijk gezag over jullie kinderen zal worden voortgezet, de omgangsregeling en de financiële bijdragen in de kosten voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen (lees ook de brochure: Uit elkaar? En de kinderen dan!)
  • Als één van de partners niet volledig in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien: de vraag of er ruimte is voor partneralimentatie (lees ook: Informatieblad Alimentatie)
  • De verdeling van gemeenschappelijke bezittingen, zoals de eigen woning, spaargelden, inboedel, uitbetaling van overbedeling
  • Als één of beide partners een eigen onderneming heeft: de berekening van de waarde ervan, de toedeling en de uitbetaling van overbedeling
  • Verdeling van opgebouwd pensioen (lees ook de brochure: verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding)

Lees ook de brochure: U gaat scheiden

De punten waarover jullie tot afspraken komen leggen we vast in het echtscheidingsconvenant. De afspraken over de kinderen leggen we vast in het ouderschapsplan. De Rechtbank laten we deze afspraken officieel bekrachtigen.

Hoe pakken onze advocaten echtscheidingsbemiddeling aan

- Kennismaking en oriëntatie: In onze eerste bespreking maken we kennis met elkaar. We verkennen alvast over welke onderwerpen overeenstemming lijkt te bestaan en de onderwerpen waarover nog gesproken moet worden. Jullie krijgen uitgebreide voorlichting over het verloop van het echtscheidingsproces.

- Verzamelen gegevens: Om met elkaar de mogelijkheden te kunnen bespreken is het van belang over de juiste gegevens te beschikken. Dat betreft zowel de gegevens over jullie huwelijk, jullie kinderen als over jullie financiën. Tijdens onze eerste bespreking zetten we de benodigde gegevens om te verzamelen op een rij.

- Inventarisatie: Tijdens onze tweede bespreking inventariseren we met elkaar jullie afzonderlijke wensen en mogelijkheden. Hoe stellen jullie je leven na jullie echtscheiding voor en wat hebben jullie daarbij nodig. Alle genoemde onderwerpen komen aan bod. Deze bespreking duurt maximaal 2 uren. Indien meer tijd nodig is plannen we een derde bespreking van maximaal 2 uren.

- Conceptbespreking: De uitkomst van onze bespreking leggen onze advocaten vast in een concept ouderschapsplan en in een concept echtscheidingsconvenant. Deze concepten sturen we jullie van tevoren toe. Graag vernemen we hierop jullie opmerkingen. Eventueel beleggen we hiervoor een afzonderlijke bespreking van maximaal een uur. Deze opmerkingen verwerken onze advocaten in de definitieve versies, die we jullie vragen voor akkoord te ondertekenen.

- Formaliseren echtscheiding: Tot slot sturen we alle stukken naar de Rechtbank. Hierin vragen we om officieel de echtscheiding uit te spreken. Nadat de rechtbank de echtscheiding in een beschikking heeft uitgesproken, vragen we jullie om een zogenoemde akte van berusting te ondertekenen, waarmee jullie afzien van hoger beroep. Vervolgens laten we de echtscheiding in de officiële registers inschrijven. Daarmee is de echtscheiding definitief.

Wat is de doorlooptijd bij echtscheidingsbemiddeling

We kunnen binnen enkele dagen een eerste afspraak maken. Als het jullie lukt snel de benodigde gegevens op tafel te leggen, kan binnen een week de vervolgafspraak plaatsvinden. Het aan jullie voorleggen van de concept stukken en de bespreking daarvan duurt doorgaans 1 tot 2 weken. Voor het formaliseren via de Rechtbank moeten jullie rekenen op een doorlooptijd van 4 tot 6 weken. We adviseren je niet overhaast te werk te gaan. Voorop staat dat jullie kunnen staan achter de te maken afspraken.

Wat zijn de kosten van echtscheidingsbemiddeling

Voor onze begeleiding bij het gehele beschreven echtscheidingstraject kunnen we een vast tarief berekenen. Dit tarief hangt af van het aantal te regelen onderwerpen. Na ons kennismakingsgesprek kunnen wij voor de benodigde tijd een exacte inschatting maken.

Vraag om een eerste gratis check van jullie mogelijkheden

Lever nu direct online je gegevens aan, dan checken wij meteen eerst gratis je kansen en mogelijkheden. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip (mogelijk tot 's avonds 21.00 uur) bellen we je vrijblijvend terug om je eerste vragen samen door te nemen. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Advocaat en ADR-Mediator mr. Marco Swart heeft meer dan 20 jaren kennis en ervaring met echtscheidingsbemiddeling. Hij was een van de eerste advocaten die de mogelijkheid van samen scheiden aanbood nadat dit in 1996 wettelijk werd toegestaan.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

Juridische Informatie

Met arbeidsmediation los je een arbeidsconflict vlot en effectief op

Arbeidsmediation is bij (dreigende) arbeidsconflicten een aantrekkelijk alternatief in de plaats van een gerechtelijke procedure...

Meer info

Werknemer ontslaan wegens disfunctioneren

"Over één van mijn werknemers ben ik niet zo tevreden. Gedurende de eerste 16 jaar dat ik hem in dienst heb, liep alles met hem ...

Meer info

Samen werken om te groeien

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder. In de natuur is het simpel: aanpassen of ten onder gaan. The survival of the fittest....

Meer info
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.