Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Echtscheidingsmediation

Kom tot goede afspraken met onze ervaren echtscheidingsmediator

Basismodule: prijs op aanvraag
Heeft jullie huwelijk zijn beste tijd gehad? Overweeg om samen te scheiden. Met echtscheidingsmediation komen jullie tot goede afspraken. Onze ervaren advocaat loodst jullie samen vakkundig door de echtscheiding.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Echtscheidingsmediation

Wat houdt onze echtscheidingsmediation in

Jullie zijn nog met elkaar getrouwd. Jullie intentie was voor altijd bij elkaar te blijven. De praktijk van jullie dagelijkse leven blijkt weerbarstiger. Jullie huwelijk heeft zijn beste tijd gehad. Jullie beseffen allebei dat het beter is om jullie eigen levens gescheiden van elkaar te voeren. Belangrijk is dat jullie hierover met elkaar kunnen praten.

Samen scheiden met echtschedingsmediation houdt in dat jullie je samen inzetten om tot goede afspraken over jullie echtscheiding te komen. Je geeft elkaar de ruimte in de emoties die echtscheiding met zich meebrengt. En jullie staan open om de zakelijke aspecten van jullie huwelijk af te wikkelen op basis van de wettelijke uitgangspunten en te zoeken naar wat jullie samen als redelijk beschouwen.

Checklist afspraken bij echtscheidingsmediation

Elke echtscheiding kent een vast stramien van onderwerpen waarover met elkaar gesproken moet worden om tot goede afwikkeling te komen. Dat betreft:

  • De gezamenlijke erkenning en vaststelling dat jullie huwelijk duurzaam is ontwricht
  • Als er minderjarige kinderen zijn: de wijze waarop het ouderlijk gezag over jullie kinderen zal worden voortgezet, de omgangsregeling en de financiële bijdragen in de kosten voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen (lees ook de brochure: Uit elkaar? En de kinderen dan!)
  • Als één van de partners niet volledig in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien: de vraag of er ruimte is voor partneralimentatie (lees ook: Informatieblad Alimentatie)
  • De verdeling van gemeenschappelijke bezittingen, zoals de eigen woning, spaargelden, inboedel, uitbetaling van overbedeling
  • Als één of beide partners een eigen onderneming heeft: de berekening van de waarde ervan, de toedeling en de uitbetaling van overbedeling
  • Verdeling van opgebouwd pensioen (lees ook de brochure: verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding)

Lees ook de brochure: U gaat scheiden

De punten waarover jullie tot afspraken komen leggen we vast in het echtscheidingsconvenant. De afspraken over de kinderen leggen we vast in het ouderschapsplan. De Rechtbank laten we deze afspraken officieel bekrachtigen.

Hoe pakken onze advocaten echtscheidingsmediation aan

- Kennismaking en oriëntatie: In onze eerste bespreking maken we kennis met elkaar. We verkennen alvast over welke onderwerpen overeenstemming lijkt te bestaan en de onderwerpen waarover nog gesproken moet worden. Jullie krijgen uitgebreide voorlichting over het verloop van het echtscheidingsproces.

- Verzamelen gegevens: Om met elkaar de mogelijkheden te kunnen bespreken is het van belang over de juiste gegevens te beschikken. Dat betreft zowel de gegevens over jullie huwelijk, jullie kinderen als over jullie financiën. Tijdens onze eerste bespreking zetten we de benodigde gegevens om te verzamelen op een rij.

- Verkenning geschilpunten: In een vervolgbespreking gaan we eerst in op de geschilpunten die jullie verdeeld houdt en werken we aan oplossingen in eventuele problemen in de onderlinge communicatie.

- Inventarisatie: Tijdens onze vervolgbespreking inventariseren we verder met elkaar jullie afzonderlijke wensen en mogelijkheden. Hoe stellen jullie je leven na jullie echtscheiding voor en wat hebben jullie daarbij nodig. Alle genoemde onderwerpen komen aan bod. Deze bespreking duurt zolang als jullie nodig vinden. Indien meer tijd nodig is plannen we op korte termijn een nieuwe bespreking.

- Conceptbespreking: De uitkomst van onze bespreking leggen onze advocaten vast in een concept ouderschapsplan en in een concept echtscheidingsconvenant. Deze concepten sturen we jullie van tevoren toe. Graag vernemen we hierop jullie opmerkingen. Eventueel beleggen we hiervoor een afzonderlijke bespreking van maximaal een uur. Deze opmerkingen verwerken onze advocaten in de definitieve versies, die we jullie vragen voor akkoord te ondertekenen.

- Formaliseren echtscheiding: Tot slot sturen we alle stukken naar de Rechtbank. Hierin vragen we om officieel de echtscheiding uit te spreken. Nadat de rechtbank de echtscheiding in een beschikking heeft uitgesproken, vragen we jullie om een zogenoemde akte van berusting te ondertekenen, waarmee jullie afzien van hoger beroep. Vervolgens laten we de echtscheiding in de officiële registers inschrijven. Daarmee is de echtscheiding definitief.

Wat is de doorlooptijd bij echtscheidingsmediation

We kunnen binnen enkele dagen een eerste afspraak maken. Als het jullie lukt snel de benodigde gegevens op tafel te leggen, kan binnen een week de vervolgafspraak plaatsvinden. Het aan jullie voorleggen van de concept stukken en de bespreking daarvan duurt doorgaans 1 tot 2 weken. Voor het formaliseren via de Rechtbank moeten jullie rekenen op een doorlooptijd van 4 tot 6 weken. We adviseren je niet overhaast te werk te gaan. Voorop staat dat jullie kunnen staan achter de te maken afspraken.

Wat zijn de kosten van echtscheidingsmediation

Voor onze begeleiding bij het gehele beschreven echtscheidingstraject kunnen we een vast tarief berekenen. Dit tarief hangt af van het aantal te regelen onderwerpen. Na ons kennismakingsgesprek kunnen wij voor de benodigde tijd een exacte inschatting maken.

Vraag om een eerste gratis check van jullie mogelijkheden

Lever nu direct online je gegevens aan, dan checken wij meteen eerst gratis je kansen en mogelijkheden. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip (mogelijk tot 's avonds 21.00 uur) bellen we je vrijblijvend terug om je eerste vragen samen door te nemen. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Advocaat en ADR-Mediator mr. Marco Swart heeft meer dan 25 jaren kennis en ervaring met echtscheidingsmediation. Hij was een van de eerste advocaten die de mogelijkheid van samen scheiden aanbood nadat dit in 1992 via de gedragsregels voor advocaten werd toegestaan.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

120 beoordelingen

Heeft vertrouwen gegeven in een positieve toekomst

Marco heeft door te luisteren en mijn zorgen goed weten te identificeren waar rationele versus emotionele zorgen in een veranderende zakelijke samenwerkingsrelatie. Door emotie ondergesteld te maken aan realiteit is er gezamenlijk een positieve route geformuleerd. Dank je Marco
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy