Meer weten? Bellen mag ook: 085 - 020 10 10

Loonvordering instellen

Loonvordering instellen

Een loonvordering ontstaat meestal na een arbeidsconflict. Het dienstverband is bijvoorbeeld opgezegd, al dan niet met ontslag op staande voet. De werknemer is het niet met dit ontslag eens en eist doorbetaling van salaris. Ook de afwikkeling van het dienstverband nadat de werknemer het heeft beeindigd levert nog wel eens discussie op, bijvoorbeeld over het saldo van openstaande vakantiedagen. Soms verrekent de werkgever kostenposten, zoals studiekosten of geleden schade. De werknemer is het vaak niet met die inhoudingen eens.

Basis loonvordering

De basis van je loonvordering is de wet en je arbeidscontract. Afspraak is immers afspraak en die dient te worden nagekomen. Je werkgever kan dan ook niet zomaar met het betalen van je salaruis stoppen.

Kort geding loonvordering

In de meeste situaties waarin een werkgever geen loon meer betaalt is snel handelen vereist. Je vaste lasten lopen immers gewoon door. In zulke situaties kun je je loon via een kort geding opeisen.

Voor een kort geding is een spoedeisend belang vereist. Van een spoedeisend belang is al snel sprake als de loonstop plotseling en onverwacht tijdens het dienstverbad gebeurt. Veel voorkomende situaties zijn bijvoorbeeld een ontslag op staande voet of een conflict wegens ziekteverzuim.

Wettelijke verhoging bij loonvordering

Als een loonvordering wordt ingesteld kan tevens worden gevorderd de zogenoemde wettelijke verhoging wegens niet-tijdige betaling. Dit is een wettelijke boete die de werkgever aan de werknemer moet betalen omdat het salaris niet tijdig is voldaan. De werknemer lijdt door niet-tijdige betaling van het salaris immers vaak schade omdat hij dan niet meer aan zijn vaste maandelijkse verplichtingen kan voldoen, De boete kan oplopen tot maximaal 50 procent van de netto achterstallige loonsom. Overigens is de rechter in de praktijk geneigd bij verweer deze boete te matigen tot maximaal 10 of 20 procent. Bij onderhandelingen kan het als wisselgeld worden ingezet.

Afgifte loonstrook

Een aspect dat bij een loonvordering altijd meegenomen dient te worden is het opeisen van de bijbehorende loonstrook. De werkgever is nogal eens geneigd de verstrekking daarvan te vergeten, vooral bij een arbeidsconflict. Hij is echter wel wettelijk tot de verstrekking ervan verplicht. Alleen aan de hand van de loonstrook kan de werknemer (of diens advocaat) controleren of de bedragen die de werkgever op het salaris inhoudt correct zijn. Indien de werkgever ondanks een veroordelend vonnis in gebreke blijft met het verstrekken van de gevorderde loonstrook zal hij automatisch dwangsommen aan de werknemer verschuldigd zijn.

Wettelijke rente en incassokosten bij loonvordering

Naast de genoemde wettelijke boete wegens niet-tijdige betaling zullen bij een loonvordering worden gevorderd de wettelijke rente tot aan de dag van algehele voldoening, de incassokosten tot 15 procent over de hoofdsom (inclusief gevorderde boete) en de te maken proceskosten. Hiermee zijn de kosten van de procedure vaak volledig te dekken.

Onderbouwing loonvordering

Bij het instellen van een loonvordering zijn de volgende documenten noodzakelijk ter onderbouwing:

  • het arbeidscontract
  • de eventueel toepasselijke cao
  • eventuele aanvullend gemaakte afspraken
  • de voorlaatste salarisstrook (omdat daarbij een volledige betaalperiode is betrokken)
  • de allerlaatste salarisstrook (want is de officiele afrekening van het dienstverband)
  • de uitgewisselde correspondentie met eventuele bijlagen
  • de opgave van de bruto salarisachterstand, gespecificeerd naar periode

Kosten loonvordering

Indien je niet voor een toevoeging (financiering van je rechtsbijstand door de overheid) in aanmerking komt, kunnen wij je loonvorderingen desgewenst tegen een betaalbaar vast tarief uitvoeren. Daarbij hanteren wij dan tevens een succesfee van 5 procent over het te behalen resultaat. Voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat wij je kansen op succes als reëel inschatten. Online kun je vrijblijvend tegen deze scherpe en vaste prijs het instellen van een loonvordering aanvragen.

Faillissementsaanvraag werkgever

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je werkgever op enig moment niet meer in staat is aan de lopende salarisverplichtingen te voldoen. In dat geval dien je snel actie te ondernemen door middel van een faillissementsaanvraag. Dat is met name van belang voor mogelijke aanspraken met terugwerkende kracht van een bijzondere WW-regeling (de zogenoemde "loongarantieregeling"). Die regeling dekt het salaris dat is misgelopen gedurende maximaal 13 weken voorafgaand aan het faillissement.

Meerdere schuldeisers nodig bij faillissementsaanvraag

Voor een faillissementsaanvraag van je werkgever zijn tenminste 2 verschillende schuldeisers nodig met naam en toenaam en gespecificeerde opgave van hun openstaande vorderingen. Voldoende is dat het bestaan van de vorderingen aannemelijk gemaakt kan worden. De kans bestaat dat een faillissementsaanvraag wordt af gewezen als de werkgever voldoende twijfel kan opwerpen over de opeisbaarheid van de gestelde vorderingen. De opeisbaarheid van de vorderingen moet met andere woorden wel voldoende vaststaan.

Faillissementsaanvraag als pressiemiddel

In de praktijk blijkt de faillissementsaanvraag van je werkgever vaak het juiste pressiemiddel te zijn om alsnog tot een snelle loonbetaling te komen. Ook biedt een faillissementsaanvraag vaak de gelegenheid om tot een betalingsregeling te komen. Als het fallissement van de werkgever wordt aangevraagd, moet je als werknemer wel ermee rekening houden dat aan aan je arbeidscontract roemloos een einde kan komen.

Kosten faillissementsaanvraag

Voor het indienen van een faillissementsaanvraag, het maximaal 4 maal regelen van uitstel, het bijwonen van de zitting en de overdracht van de vordering aan de curator kunnen wij desgewenst een vast taruef hanteren. Deze kosten zijn hoogpreferent en kun je van de curator terugkrijgen indien bij afwikkeling van het faillissement voldoende baten aanwezig blijken te zijn. Via onze juridische webshop kunt je het indienen van een faillissementsaanvraag vrijblijvend online aanvragen.

Bewezen Resultaten

Kostbare wijziging van pensioenregeling

Een voormalige medewerker van een grote bouwonderneming had gedurende meer dan 25 jaren pensioen opgebouwd. Hij ontdekte echter ...

Lees meer

Uit de bocht gevlogen

Voor de Nederlandse vestigingen van een internationaal opererend autoverhuurbedrijf behartigde ik de belangen bij arbeidsrechtel...

Lees meer

De schuldbewuste accountant

Een handelsonderneming in inktpatronen kreeg van het UWV een naheffingsbeschikking. De reden was dat premies WW niet correct en ...

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Abonnement Juridische Tips en Trucs

Ontvang maandelijks onze juridische Tips en Trucs. Zo blijf je op de hoogte hoe je juridische missers voorkomt. Meld je nu vrijblijvend aan!

Bekijk dit aanbod

Ontslag Aanvechten

Leg je niet neer bij onterecht ontslag. Zo maak je aanspraak op extra schadevergoeding. Haal het maximale uit je ontslag.

Bekijk dit aanbod

Gratis Juridisch Advies

Wil je weten waar je juridisch staat? Laat gratis je juridische kansen checken! Wil je stukken laten toetsen? Lever ze direct online aan.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht ?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy

Voor een optimale gebruikservaring van deze website maken we gebruik van cookies. Hiermee passen we de inhoud aan, bieden wij socialemediafuncties en analyseren wij op statistisch niveau het websiteverkeer. Ook delen we voor dat doel gebruiksinformatie van onze website met onze vertrouwde socialemediapartners. Deze gebruiksinformatie is voor ons niet herleidbaar tot individuele personen. In geen geval delen we inhoudelijke of persoonlijke informatie over zaken. Zie voor details onze privacyverklaring. Door verder te lezen ga je hiermee akkoord.