Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Beoordelen Arbeidscontracten

Beoordelen Arbeidscontracten

Legal Scan Arbeidsrecht

Waarom je arbeidscontracten laten beoordelen? Veel bedrijven maken essentiële fouten bij het aangaan van arbeidscontracten met hun werknemers, zowel door slecht gekozen type arbeidsverhoudingen als onvoldoende gebruik van wettelijke flexibiliteitsmogelijkheden in de arbeidsvoorwaarden.

Denk aan onzorgvuldige functiebeschrijvingen, ongeldige opzegbedingen, ongeldige proeftijdbedingen, ongeldige boetebedingen, risicovolle concurrentiebedingen, het ontbreken van eenzijdige wijzigingsbedingen, onnauwkeurige ziekteverzuim- en verlofregelingen, onjuiste toepassingen van cao's, verkeerde sectorindelingen, latente pensioenverplichtingen, fiscale onnauwkeurigheden, verkeerde zzp-constructies, fouten en omissies bij het aangaan van oproepcontracten, ondoordachte toepassingen van contracten voor bepaalde tijd, gaten in verzekeringsdekkingen. Veel bedrijven spelen bovendien onvoldoende in op internationaalrechtelijke risico's.

Latente risico's

Door deze fouten benadelen werkgevers zichzelf onnodig doordat onvermijdelijke toekomstige reorganisaties moeizamer zullen verlopen en arbeidsconflicten moeten worden afgekocht of uitgeprocedeerd. Dergelijke latente risico's hebben op hun beurt een negatieve weerslag bij onderhandelingen bij een voorgenomen verkoop van de onderneming en beïnvloeden bijgevolg de waarde ervan negatief.

WWZ

Een belangrijke aanleiding voor een arbeidsrechtelijke legal scan is verder dat het ontslagrecht door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingrijpend is veranderd, waardoor personeelsdossiers beter op orde zullen moeten zijn. De werkkostenregeling is ingevoerd. Er is veel te doen op pensioengebied, zoals wijzigingen in de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor verplichtingen aan pensioenuitvoerders vaak niet meer matchen met pensioentoezeggingen. De flexibilisering van arbeidscontracten wordt teruggedrongen. Voor arbeidscontracten voor bepaalde tijd gaat elke werkgever ook Ziektewet- en re-integratie-risico's lopen, die contractueel kunnen worden geminimaliseerd.

Het zijn stuk voor stuk belangrijke aanleidingen om nog eens zorgvuldig naar verbeteringsmogelijkheden binnen de arbeidsrechtelijke constellatie van uw onderneming te laten kijken.

Arbeidsrechtelijke conflicten voorkomen en beheersen

Wij hebben vanaf de jaren 90 intensieve en gespecialiseerde kennis en ervaring opgedaan met het oplossen van arbeidsrechtelijke conflicten. Daardoor weten wij ook haarfijn hoe die in veruit het merendeel van de gevallen voorkomen en beheerst kunnen worden. Graag zetten wij onze kennis en ervaring in om uw onderneming preventief hierin te adviseren. Hiermee kunt je aanzienlijke kosten, tijd en frustraties besparen, zodat je met een terecht gevoel van zekerheid volledig kunt concentreren op de continuatie en eventuele verdere groei van uw bedrijf.

Beoordelen arbeidscontracten

Graag maken wij uitgebreid kennis met jou en je bedrijf. Daarbij beoordelen we graag de door jou gehanteerde modellen arbeidscontracten (zoals oproepcontracten, leer-werkovereenkomsten, arbeidscontracten voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd, ZZP-contracten) en algemene arbeidsvoorwaarden zoals het personeelshandboek. Onder meer besteden we aandacht aan de ziekteverzuimregeling en de verlofregeling. Deze toetsen wij onder meer aan de wet en een eventueel toepasselijke CAO.

Ook beoordelen we of je optimaaal gebruik maakt van de wettelijke flexibiliseringsmogelijkheden, zoals eenzijdige wijzigingsmogelijkheden en reorganisatiebestendigheid. Daarbij betrekken we uiteraard de bijzondere aspecten van je bedrijfsvoering en je eventuele stratregische plannen.

Helder inzicht in je juridische risico's en mogelijkheden

Met een arbeidsrechtelijke legal scan geven wij je onderneming een helder inzicht van de stand van zaken betreffende je hrm-beleid, de samenhang ervan met je bedrijfsstrategie, je reorganisatiebestendigheid, de juridische risico's en mogelijkheden hierin, alsmede eventuele verbeterpunten waarop besparingsmogelijkheden en effectiviteitsverbeteringen zijn te behalen. Ook krijgt je hiermee op meerdere punten concreet inzicht in de vraag of de economische waarde van je bedrijf op personeelsgebied voldoende wordt benut. Aan de hand van deze bevindingen heeft het management de ideale mogelijkheid eventueel concrete verbeteringen aan te brengen.

Klik hier om onze brochure over onze Legal Scan Arbeidsrecht te downloaden. Je kunt in onze juridische webshop vrijblijvend een legal scan arbeidsrecht aanvragen. Of bel ons gerust eens voor een vrijblijvend oriënterend gesprek en een aanbieding op maat!

Bewezen Resultaten

Financieel adviseur aansprakelijk

Mijn cliënt had via een financieel tussenpersoon in 1996 een persoonlijk financieel plan laten maken. Dit plan kwam erop neer da...

Lees meer

Lager ziekteverzuim

Aan de lopende band voeren wij op verzoek van onze cliënten arbeidsrechtelijke legal scans uit (klik hier voor meer info). Hierb...

Lees meer

De nawee├źn van de BSE-crisis

Mijn cliënt is leverancier van kalveren aan kalvermesters voor de vleesconsumptie. Tevens levert mijn cliënt het veevoer voor he...

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Second Opinion van Advocaat ontvangen

Twijfel je over je huidige rechtsbijstand? Vraag om een Second Opinion van een deskundige advocaat. Met tevredenheidsgarantie!

Bekijk dit aanbod

Controleren Vaststellingsovereenkomst

Legt je werkgever je een vaststellingsovereenkomst voor? Laat deze eerst vakkundig checken en controleren. Zo haal je het maximale uit je ontslag!

Bekijk dit aanbod

Brief laten opstellen

Zie je op tegen het schrijven van een brief aan een tegenpartij? Laat een van onze advocaten een pittige en overtuigende brief opstellen en versturen.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy