Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

In deze gevallen is de bestuurder van een rechtspersoon persoonlijk aansprakelijk

De bestuurder van een rechtspersoon kan door diverse partijen en betrokkenen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Voor veel bestuurders vormt dat een bron van onzekerheid. Niet altijd lijken de grenzen meteen duidelijk wanneer sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Graag lichten wij je nauwkeurig voor wanneer juridisch sprake is van aansprakelijkheid als bestuurder, hoe je bestuurders persoonlijk aansprakelijk stelt en hoe je aansprakelijkheid als bestuurder kunt voorkomen.

In dit artikel kom je meer te weten over:

  1. Bestuurdersaansprakelijkheid jegens de werkgever
  2. Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement
  3. Bestuurdersaansprakelijkheid bij belastingschulden
  4. Bestuurdersaansprakelijkheid jegens schuldeisers
  5. Bestuurdersaansprakelijkheid bij ontslag
  6. Meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid

1. Bestuurdersaansprakelijkheid jegens werkgever

Onder art. 2:9 BW is opgenomen dat de bestuurder tegenover de vennootschap gehouden is zijn taak naar behoren te vervullen. Dit betreft een inspanningsverplichting. Jegens de werkgever is de bestuurder slechts aansprakelijk wanneer de schade het gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid (art. 7:661 BW) of als hem een “ernstig verwijt” kan worden gemaakt.

Lees ook: Werknemer soms aansprakelijk voor schade werkgever

2. Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

In geval van een faillissement van de vennootschap kan de bestuurder ingevolge art. 2:248 BW aansprakelijk zijn jegens de boedel van de vennootschap. Van aansprakelijkheid voor het tekort is sprake als gebleken is dat de bestuurder zijn taken “kennelijk onbehoorlijk” heeft vervuld. Daarbij spelen alle terzake dienende omstandigheden van het geval een rol.

Voorbeelden van onbehoorlijke taakvervulling zijn: onverantwoorde uitkering van dividend waardoor de vennootschap in problemen geraakt en erg nadelige activatransacties. In meer algemene bewoordingen: bij ernstige onverantwoordelijkheid, verwijtbare nalatigheid, onbezonnenheid, roekeloosheid, schrijnende onbekwaamheid.

Indien blijkt dat de bestuurder niet heeft voldaan aan zijn administratieplicht of tijdige publicatie van de jaarrekening dan is sprake van en onweerlegbaar vermoeden van onbehoorlijke taakvervulling met daarop aansluitend het weerlegbare vermoeden dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

3. Bestuurdersaansprakelijkheid bij belastingschulden

Naast deze vorm van aansprakelijkheid zijn de bestuurders van de vennootschap hoofdelijke aansprakelijk voor bepaalde premie- en belastingschulden van de vennootschap, namelijk als deze met betaling in gebreke is en aannemelijk is dat de niet-betaling van deze schulden aan de bestuurder is te wijten als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Het intreden van faillissement is voor deze vorm van aansprakelijkheid geen vereiste.

4. Bestuurdersaansprakelijkheid tegenover schuldeisers

Tegenover derden zijn bestuurders verder hoofdelijk aansprakelijk voor de schade die zij lijden indien door de jaarrekening of tussentijdse cijfers een misleidende voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze aansprakelijkheid geldt ook jegens de aandeelhouders.

In de rechtspraak is verder ontwikkeld dat de bestuurder aansprakelijk is bij betalingsonwil om schulden van de vennootschap te betalen, alsmede in de situatie wanneer hij namens de vennootschap verplichtingen aangaat waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de vennootschap deze verplichting niet zal kunnen nakomen en geen verhaal zal bieden voor de als gevolg daarvan door de wederpartij te lijden schade.

5. Bestuurdersaansprakelijkheid bij ontslag

Meestal gaat bestuurdersaansprakelijkheid gepaard met ontslag. Bij een (dreigend) ontslag zie je nog wel eens dat tevens met de aansprakelijkheid van de bestuurder wordt geschermd. Dat kan invloed hebben op de onderhandelingspositie. Het is dan van belang accuraat in te kunnen schatten of het dreigement tot bestuurdersaansprakelijkheid wel of niet serieus genomen dient te worden.

Bij de afwikkeling van het dienstverband dient rekening te worden gehouden met het verlenen van décharge en overige finale kwijting. Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat het verlenen van décharge alleen bindend is tegenover de vennootschap zelf. Eventueel dient tevens te worden onderhandeld over het verlenen van bijvoorbeeld vrijwaring.

Lees ook: Waarop te letten bij ontslag als bestuurder

6. Meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid

Onze advocaten hebben de kennis en ervaring in huis om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen, bijvoorbeeld als de rechtspersoon in gebreke blijft met het nakomen van betalingsverplichtingen.

Lees ook: Iemand aansprakelijk stellen

Ook staan onze advocaten regelmatig bestuurders bij die persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Wij voeren dan namens hen hiertegen succesvol verweer, meestal voordat het tot dagvaarding en een procedure komt.

Lees ook: Schade door aansprakelijkheid op het werk

Uiteraard kun je bij ons terecht als je meer informatie wilt hoe je bestuurdersaansprakelijkheid kunt voorkomen, ondermeer met behulp van ons Juridisch Risicomanagement en onze Legal Scan Ondernemingsrecht.

Lees ook: Juridisch Risico Management - Beheers de risico's bij conflicten

Wil je weten wat de Beste Aanpak is in jouw situatie? Bel voor meer informatie naar 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht mr. Marco Swart. Hij staat je graag te woord.

Juridische Informatie

Rechten werknemers bij overgang van onderneming

De rechten van werknemers bij overgang van onderneming

Lees meer

Zakendoen in Nederland

Zakendoen in Nederland

Lees meer

Juridisch risicomanagement

Juridisch Risicomanagement

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Contract laten opstellen

Wil je een contract laten opstellen? Laat je contract door ons op maat maken. Je bent dan verzekerd van doordachte en waterdichte afspraken.

Bekijk dit aanbod

Algemene Voorwaarden laten opstellen

Algemene voorwaarden scheppen vooraf duidelijkheid. Bijvoorbeeld over betalingscondities, aansprakelijkheid en reclameringen.

Bekijk dit aanbod

Vrijblijvend Juridisch Advies

Wil je weten waar je juridisch staat? Laat vrijblijvend je juridische kansen checken! Wil je stukken laten toetsen? Lever ze direct online aan.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy