Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Juridisch Risicomanagement

Juridisch risicomanagement

Beslissende succesfactor voor groei

Veel bedrijven in het mkb zijn op dit moment sterk aan het groeien. Maar groeien gaat gepaard met risico's. Juridisch risicomanagement draagt bij aan een succesvolle en stabiele groei van je bedrijf. Graag leggen wij je uit hoe dat werkt.

Wat is Juridisch Risico Management

Juridisch risicomanagement is het identificeren en kwantificeren van risico's en het vaststellen van adequate beheersmaatregelen. De risico's verschillen per bedrijfstak of sector. Toch zijn er in het MKB in alle sectoren klassieke valkuilen te identificeren. In tegenstelling tot de grotere ondernemingen missen MKB-bedrijven veelal de bedrijfsjurist die pro-actief risico's identificeert en daarop anticipeert.

Juridisch risicomanagement zetten wij steeds vaker bij onze cliënten in om tot beheerste groei te komen. Als huisadvocaat van MKB-ondernemers weten we dat het merendeel van de juridische conflicten kan worden voorkomen indien ruim van tevoren wordt ingespeeld op klassieke juridische valkuilen. Naar mate beter wordt ingespeeld op potentiële juridische valkuilen, kun je meer focus houden op de groei van je onderneming.

Lees ook: Begeleiding en Ondersteuning bij Ondernemingsrechtelijke Vraagstukken

In onze adviezen voor juridisch risicomanagement onderscheiden wij enkele groeifases. Elke groeifase herbergt typische risico's en vraagt telkens andere oplossingen. Wij zetten ze voor je op een rij:

1. Opstartfase

In deze fase ben je als ondernemer en als werkgever nog flexibel. Van belang is dat overeenkomsten, zoals de huur, op korte termijn opzegbaar zijn, maar ook opschaalbaar. De aansprakelijkheidsrisico’s wil je afdoende hebben afgedekt via algemene voorwaarden en een sluitend verzekeringspakket. Het aanbrengen van optimale flexibiliteit in de arbeidscontracten is een wezenlijk onderdeel om personeelskosten beheersbaar en efficiënt te houden.

Veel ondernemers hebben in deze fase een krediet bij de bank. Deze zal zekerheidsrechten bedingen, alsmede persoonlijke borgstellingen. Dat is echter niet altijd nodig en kan tegen je werken zodra je verder wilt groeien. Daarnaast dien je de samenwerking met eventuele partners goed te hebben doordacht, waaronder eventuele exit-strategieën.

2. Stagnatie

Wij zien dat veel ondernemers na de eerste groeifase bezig zijn om hun organisatie op orde te krijgen. Ondernemers zijn vaak goede ambachtsmensen die hun vak zeer goed hebben leren verstaan, maar het managen van een organisatie blijkt toch om extra vaardigheden te vragen. Dat kan leiden tot de eerste personeelsconflicten. Niet goed functionerende medewerkers zullen makkelijk ontslagen moeten kunnen worden. Ook blijkt de omvang van de debiteurenportefeuille in deze fase vaak fors toe te nemen, hetgeen vraagt om een strak debiteurenbeheer en incassobeleid.

Het is in deze fase in de eerste plaats van belang om te voorkomen dat stagnatie leidt tot een faillissementssituatie. Het is dan goed op een onverhoopt faillissement te zijn voorbereid door in elk geval te voorkomen dat je als bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld kunt worden. Wij adviseren in deze fase te laten toetsen of bijvoorbeeld de jaarrekeningen op tijd zijn gedeponeerd en aandelen op tijd zijn volgestort. Het is ook het moment om cashflow, financierings- en zekerheidsposities nog eens grondig onder de loep te nemen. Mogelijk is het verstandig een deel van de bedrijfsactiviteiten te reorganiseren, af te splitsen, nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan en nieuwe financiering af te sluiten.

3. Consolidatie en bedrijfsoverdracht

Als ondernemer kom je op een punt uit dat je jezelf de vraag stelt of je verder wilt blijven groeien. Een groeiend bedrijf is aantrekkelijk voor werknemers en klanten. Het brengt echter ook steeds meer risico’s met zich mee en misschien krijg je het gevoel het overzicht te verliezen. Het voordeel van consolidatie is dat je weet wat je hebt en kunt behouden. Door verder te groeien moet je nieuw ondernemersrisico nemen en daar zit je wellicht niet op te wachten, zeker niet als je pensioen in beeld komt.

Indien je besluit tot consolidatie is het tijd om goed na te gaan of je kunt beschermen wat je hebt opgebouwd. De juridische vormgeving van de bedrijfsvoering is dan gericht op de continuïteit van rechtsverhoudingen met afnemers, leveranciers en werknemers. Vergeet hierbij niet nog eens je eventuele huwelijkse voorwaarden onder de loep te nemen. Als het goed is bent je in dit stadium minder afhankelijk van een externe financier. Het wordt dan tijd na te denken over je opvolging, waarbij je de opgebouwde waarde van je onderneming omzet in cash.

Bedrijfsopvolging brengt specifieke vraagstukken met zich mee, zeker bij familiebedrijven. Je kunt gaan werken met een bestuurder van buiten. Je kunt overwegen deze te benoemen tot statutair bestuurder. Mogelijk wil je op enig moment werknemers op sleutelposities in je onderneming laten participeren of denk je aan geleidelijke aandelenoverdracht. Het is belangrijk dat je deze keuzes weloverwogen maakt, deugdelijke afspraken maakt en deze eenduidig vastlegt.

4. Verdere groei

Zodra je als ondernemer stagnatie weet om te zetten in verdere groei heb je het ondernemerschap goed begrepen. Je hebt geleerd van je fouten en die weten om te zetten in verder succes. In deze fase komt het aan op verdere professionalisering van je organisatie. Aan de hand van de veelheid aan data en ervaring die je hebt opgebouwd maak je nieuwe keuzes en selecteer je op nieuwe succesfactoren. Blunders liggen echter nog steeds op de loer.

Het komt in deze fase nog nauwkeuriger aan op gedetailleerde, uitgewerkte afspraken met je samenwerkingspartners en financiers. Het is van belang dat afspraken goed worden nagekomen. Je moet onmiddellijk kunnen reageren indien iemand een steek dreigt te laten vallen. Dreigende risico’s moet je meteen de kop kunnen indrukken. Je creëert de bodem voor nieuwe ondernemerskansen en staat in de startblokken om deze te grijpen wanneer ze zich voordoen.

Juridisch risicomanagement

Elke fase van groei kent specifieke juridische risico’s, waarmee wij zeer vertrouwd zijn. Wij zijn van veel bedrijven de vaste bedrijfsadvocaat. Daarbij adviseren we je pro-actief. Via de speciaal hiervoor ontwikkelde instrumenten voor Juridisch Risico Management inventariseren wij juridische risico’s, onder meer met behulp van onze legal scans, om creatief met je mee te kunnen zoeken naar de optimale mogelijkheden voor je verdere groeiambities. Lees ook ons aanbod: Legal Scan Ondernemingsrecht.

Daarnaast begeleiden wij een groot aantal ondernemers door middel van ons speciale programma: Coaching voor Ondernemers.

Lees ook: De 6 verborgen oorzaken waardoor ondernemers in onnodige conflictsituaties terechtkomen en hen ervan weerhouden optimaal te presteren

Onder het genot van een kop koffie wisselen wij hierover graag verder van gedachten, uiteraard geheel vrijblijvend. Bel ons voor een afspraak op 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Juridische Informatie

Zakendoen in Nederland

Zakendoen in Nederland

Lees meer

De 6 oorzaken waardoor ondernemers in onnodige conflictsituaties

De 6 oorzaken waardoor ondernemers in onnodige conflictsituaties komen

Lees meer

Ondernemingsraad

Alles wat je moet weten over Medezeggenschap en de Ondernemingsraad

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Arbeidscontract laten opstellen

Laat ons een arbeidscontract op maat opstellen. Je krijgt zekerheid over speciale clausules en extra flexibiliteit.

Bekijk dit aanbod

Vrijblijvend Juridisch Advies

Wil je weten waar je juridisch staat? Laat vrijblijvend je juridische kansen checken! Wil je stukken laten toetsen? Lever ze direct online aan.

Bekijk dit aanbod

Legal Scan Arbeidsrecht

Een legal scan brengt de risico’s in kaart. Onderwerp je vitale documenten aan een stresstest. Daarmee minimaliseer je de kans op arbeidsconflicten.

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy