More information? Please call us: +31 (0) 85 020 10 10

legalrisk Get your contracts reviewd and manage your risks of conflicts

Een verschil van mening groeit soms uit tot een conflict. In uw samenwerkingen wilt u uiteraard voorkomen dat het zover komt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want bij veel samenwerkingen liggen juridische risico’s op de loer. Risico’s waar u wellicht niet aan had gedacht en die met de inzet van de juiste instrumenten zijn te voorkomen.

Om deze juridische risico's voor te kunnen zijn, heeft Swart Legal voor de praktijk meerdere instrumenten ontwikkeld. Deze zijn ontstaan aan de hand van jarenlange praktijkervaring en deskundigheid. Inmiddels wordt de inzet van deze instrumenten veelvuldig door onze clienten gevraagd en met aantoonbaar gunstig resultaat bij hen toegepast.

Beoordelen contracten

Een belangrijk instrument is het beoordelen van uw bestaande contracten. Als client levert u ons de gehanteerde contracten aan, bijvoorbeeld de gehanteerde arbeidscontracten, zzp-contracten, algemene voorwaarden en opdrachtbevestigingen. Wij beoordelen of deze contracten hiaten bevatten, gebruik maken van alle wettelijke (afwijkings)mogelijkheden, voldoende flexibel zijn voor veranderende situaties en onverhoopt aanleiding kunnen geven voor misverstanden, misinterpretaties en conflicten. Ook letten we op of uw juridische positie en eventuele onderhandelingspositie bij eventuele conflicten voldoende stevig zijn.

Bij het beoordelen van deze contracten onderwerpen we deze op deze manier aan een stress test. Als u uw risico's eenmaal kent, bent u goed voorbereid en weet u hoe hierop adequaat kunt anticiperen.

Legal Scans

Swart Legal biedt daarnaast diverse Legal Scans aan. Deze zijn veelomvattend en kunnen alle facetten van uw bedrijfsvoering raken. Daarbij houden onze advocaten uw juridische bedrijfsrisico's tegen het licht.

Bij onze Legal Scan Arbeidsrecht beoordelen wij bijvoorbeeld uw juridische risico’s bij het aangaan van arbeidscontracten. Deze houden wij tegen het licht van tal van wettelijke verplichtingen waaraan u moet voldoen, zoals arbo-regelgeving. Hierdoor bent u tevens goed voorbereid op recente wijzigingen als het nieuwe ontslagrecht.

Onze Legal Scans gaan uit van de gedachte dat een goede voorbereiding de allerbeste strategie is om de slag bij een onverhoopt conflict al bij voorbaat te kunnen winnen. Hierdoor wordt u niet verrast door situaties waarin een samenwerking onverwacht toch minder goed uitpakt.

Vaste bedrijfsjurist

Niet in de laatste plaats zijn we voor ons vaste relaties de deskundige juridische sparring partner, waarbij we over de grenzen van ons eigen vak heen durven te kijken. Want we hebben ook de nodige kennis en ervaring in huis met juridische vraagstukken op het gebied van het handelsrecht, ondernemingsrecht en familierecht. Bovendien weten wij van binnenuit wat ondernemerschap inhoudt en beschikken mede daardoor over bedrijfskundige inzichten.

Wij fungeren voor onze vaste relaties kortom als vaste bedrijfsjurist, als vertrouweling en pro-actieve raadgever. Niet om uw creatieve plannen in de kiem te smoren, maar juist om uw bedrijfsvoering juridisch sterker en voldoende doordacht te maken. Van deze klanten kennen we mede dankzij de uitgevoerde periodieke legal scans alle juridische ins en outs van hun bedrijf. Bij dreigende conflicten staan we meteen paraat om voor hen de kolen uit het vuur te halen en zo elk mogelijk conflict in de kiem te smoren.

Dit alles noemen we gedegen conflict management, waarin we dankzij jarenlange opleiding en praktijkervaring tot in de puntjes getraind zijn. Dit alles om u adequaat, acuraat en op het scherpst van de snede terzijde te willen staan.

Books Now available:

Throughout the last 25 years Dutch employment lawyer Marco Swart has published articles about actual labour law issues in several magazines. Furthermore Marco has published two books wherein he looks in a humorous way at the relationship between employers and empoyees, at the same moment readers learn about the Dutch Civil Code. Both books are readily available (in Dutch) through Bol.com.

membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy