Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Handelsrecht

De advocaten van Swart Legal adviseren specialistisch in het aangaan van alle mogelijke vormen van samenwerking. Handelsgeschillen pakken wij praktisch en succesvol aan.

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht wordt vaak gebruikt voor het vastleggen van afspraken over de uitvoering van projecten. In tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst geldt bij het uitvoeren van een opdracht geen gezagsverhouding. Ook wordt bij het uitvoeren van de opdracht geen loon betaald, maar zijn partijen vrij een som voor de opdracht overeen te komen. In tegenstelling tot de arbeidsovereenkomst kan de bij overeenkomst van opdracht de opdrachtnemer ook een rechtspersoon zijn.

Het meest voorkomende problemen met een overeenkomst van opdracht is dat deze achteraf door de opdrachtnemer toch als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt. Om dit te voorkomen is het van belang dat partijen bij de uitvoering van hun afspraken de meest kenmerkende aspecten van de overeenkomst van opdracht voor ogen houden. Daarnaast ontstaan vaak geschillen over betalingen en de vraag of een opdracht naar behoren is nagekomen.

Het ZZP-contract

Het ZZP-contract is in juridisch opzicht een overeenkomst van opdracht. Fiscaal zijn aan de rechtsgeldigheid aanvullende voorwaarden verbonden. Naast de verplichte clausules die de Belastingdienst als essentieel heeft aangemerkt, zijn partijen vrij aanvullende afspraken te maken. De advocaten van Swart Legal adviseren op basis van hun specialistische kennis tal van bedrijven en ZZP-ers over waterdichte ZZP-verhoudingen.

Lees ook: Rechten en plichten van ZZP-ers

Handelsagentuur

De handelsagent is weer helemaal terug van weggeweest. De handelsagent kan zijn werkzaamheden verrichten in het kader van een arbeidscontract. Maar de wet voorziet ook in de mogelijkheid een agentuurovereenkomst te sluiten zonder arbeidsrechtelijke gezagsverhouding. De wet definieert de agentuurovereenkomst als volgt: “De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt, en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.”

Aan een rechtsgeldige agentuurovereenkomst stelt de wet wel nadere voorwaarden. Met name is het opletten dat bij de beëindiging van een agentuurovereenkomst een klantenvergoeding moet worden betaald, die partijen in de overeenkomst nader mogen uitwerken. Andere aandachtspunten zijn onder meer de reikwijdte van de volmacht, de wijze waarop de provisie wordt berekend en uitbetaald, verdeling van aansprakelijkheid en de mate van exclusiviteit. De advocaten van Swart Legal kunnen door hun specialistische kennis en ervaring bij uitstek adviseren over de inrichting van handelsagenturen.

Incasso van handelsvorderingen

Onze advocaten hebben uitgebreide kennis en jarenlange ervaring met het gehele incassotraject. Onze juridische adviezen beginnen met de wijze waarop je je zakelijke relaties contractueel vorm geeft, begeleiding bij het opstellen van je opdrachtbevestigingen en de formulering van je algemene voorwaarden. Daarnaast zijn wij als advocatenkantoor wettelijk bevoegd onder je debiteuren beslagen te laten leggen, te dreigen met zijn of haar faillissement, mogen wij dat faillissement namens jou aanvragen en kunnen wij bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in kort geding om een spoedveroordeling van je debiteur vragen.

Lees ook: Vordering incasseren

Meer informatie over handelsrecht en handelsvorderingen

Wil je meer advies over de uitwerking van het handelsrecht in jouw situatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. Bel 085 - 020.10.10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart. Of ga naar ons contactformulier. Graag informeren wij je uitgebreid over je kansen en mogelijkheden.

Lees ook

Algemene voorwaarden opstellen, tips en checklist voor onderneme

Veel ondernemers hanteren algemene voorwaarden. Hiermee bepalen zij zelf de regels voor hun kopers of afnemers. Lees deze tips a...

Lees meer

Procederen bij de Rechtbank

Wil je weten hoe een procedure bij de Rechtbank werkt? Helaas ontkom je bij een conflict niet in alle gevallen aan een gerechtel...

Lees meer

Bewezen Resultaten

Bank vist achter het net

Tien jaren nadat mijn cliënte de samenwoning met haar toenmalige partner had verbroken, werd zij door de SNS-bank aangesproken o...

Lees meer

De nawee├źn van de BSE-crisis

Mijn cliënt is leverancier van kalveren aan kalvermesters voor de vleesconsumptie. Tevens levert mijn cliënt het veevoer voor he...

Lees meer

Bank werkt mee aan schuldsanering

Mijn cliënten exploiteerden een café. Hiervoor hadden zij financiering (een geldlening) van ruim € 125.000,- geregeld bij de ABN...

Lees meer

Verwijten aan garagebedrijf verworpen

Mijn cliënten hebben een garagebedrijf. Zij worden onverwacht voor de Rechtbank gedagvaard door een voormalige buitenlandse klan...

Lees meer

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy