Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10
Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Werknemer ontslaan

Laat je succesvol begeleiden langs alle voetangels en klemmen

Basismodule: prijs op aanvraag
Het ontslaan van een werknemer kan lastig zijn. Voor een rechtsgeldig ontslag moet je met veel wettelijke regels rekening houden. Wil je een werknemer snel en vakkundig ontslaan zonder de hoofdprijs te moeten betalen? Onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten loodsen je succesvol langs alle voetangels en klemmen.
Ontvang Vrijblijvend Advies
Werknemer ontslaan

De wettelijke regels bij het ontslaan van een werknemer

Om een werknemer met een vast contract rechtsgeldig te mogen ontslaan moet je rekening houden met strikte wettelijke regels. In de meeste gevallen is het ontslaan van een werknemer alleen rechtsgeldig als zich ten minste één van de wettelijke ontslaggronden voordoet (art. 7:669 BW). Bovendien heb je bijna altijd toestemming nodig van de werknemer zelf (art. 7:671 BW), het UWV (art. 7:671a BW), of de Kantonrechter (art. 7:671b BW).

Lees ook: Vakkundige hulp bij ontslag

Een werknemer die rechtsgeldig mag worden ontslagen, kan in veel gevallen aanspraak maken op een ontslagvergoeding, zoals de transitievergoeding (art. 7:673 BW). Ook andere vormen van ontslagvergoeding zijn mogelijk, zoals de buitenwettelijke ontslagvergoeding, de aanzegvergoeding, schadevergoeding bij onregelmatige opzegging en de billijke vergoeding. De kunst is dit te voorkomen,

Lees ook: Alle ontslagvergoedingen op een rij

Fouten bij het ontslaan van een werknemer kunnen zeer kostbaar zijn. Een nietig ontslag kan ertoe leiden dat de werknemer aanspraak kan blijven maken op de oorspronkelijk overeengekomen functie met doorbetaling van het oorspronkelijk overeengekomen salaris. Ook kan de werknemer bij onterecht ontslag een schadevergoeding claimen (“billijke vergoeding”). Vakkundige begeleiding voorkomt deze complicaties.

Werknemer ontslaan zonder juridische complicaties

Ontslag gaat soms gepaard met juridische complicaties en vraagstukken. Bijvoorbeeld kan sprake zijn van disfunctioneren, ziekteverzuim, bedrijfseconomische redenen, latente loonvorderingen en discussie over het concurrentiebeding en aansprakelijkheden. Dat kan allemaal invloed hebben op de hoogte van de eventueel te betalen ontslagvergoedingen. De gespecialiseerde ontslag- en arbeidsrechtadvocaten van Swart Legal doorzien het gehele speelveld en betrekken alle aspecten bij het regelen van het ontslag.

Lees ook: Zo vind je de Beste Arbeidsrechtadvocaat!

Stappenplan voor het ontslaan van een werknemer

Ondanks alle wettelijke regels is het vaak goed mogelijk een werknemer te ontslaan zonder de hoofdprijs te moeten betalen. Een goede voorbereiding is cruciaal. Om een werknemer op de beste manier te ontslaan, adviseren onze advocaten meestal het volgende stappenplan:

 1. Inventarisatie met plan voor de beste aanpak
 2. Berekenen eventuele ontslagvergoedingen
 3. Opstellen ontslagvoorstel
 4. Voorbereiden ontslaggesprek
 5. Eventueel: Begeleiding bij het onderhandelen over de ontslagvoorwaarden
 6. Opstellen vaststellingsovereenkomst
 7. Als ontslagregeling niet tot stand komt: Voeren van een ontslagprocedure
 8. Afwikkelen arbeidscontract

Wat omvat de begeleiding bij het ontslaan van een werknemer

- Voorbereiding: Om een werknemer zonder risico’s te kunnen ontslaan brengen onze advocaten eerst de context nauwkeurig in kaart. Ondermeer is van belang hoe lang de werknemer in dienst is, welk soort arbeidscontract hij heeft, wat zijn functie is en wat er allemaal speelt.

Vervolgens gaan wij samen na of zich een situatie voordoet die onder één van de wettelijke ontslaggronden is te brengen. Hiermee versterken wij je onderhandelingspositie.

Indien de situatie geen uitstel duldt, volstrekt helder is of als dit beter is voor je onderhandelingspositie, kunnen wij adviseren meteen over te gaan tot het geven van ontslag op staande voet, het aanvragen van toestemming bij UWV of het indienen van een verzoekschrift bij de Kantonrechter.

- Ontslaggesprek: Bij een regulier ontslag gaat de wet uit van een ontslag met instemming van de werknemer in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Onze advocaten bereiden je voor op de beste manier waarop je het ontslaggesprek met de werknemer voert en hem een scherp aanbod doet.

- Ontslagvoorstel met vaststellingsovereenkomst: Daarnaast stellen we onder jouw naam een brief op om aan de werknemer te overhandigen. Hierin formuleren we een scherp aanbod met de ontslagvoorwaarden. De werknemer krijgt de gelegenheid dit aanbod binnen beperkte tijd te accepteren. Als de werknemer je voorstel accepteert zullen wij deze vastleggen in een deugdelijke en waterdichte vaststellingsovereenkomst.

- Ontslagprocedure (optioneel): In de praktijk accepteren de meeste werknemers in veruit de meeste gevallen een goed onderbouwd ontslagvoorstel. Als het echter niet mogelijk blijkt met elkaar tot een regeling te komen, adviseren onze advocaten over de te bewandelen juridische ontslagprocedure via UWV of Kantonrechter. Desgewenst stellen wij de processtukken op waarmee het ontslag bij de juiste instantie wordt aangevraagd, waar mogelijk onderbouwd met de beschikbare bewijsstukken.

Overzicht van de kosten voor het ontslaan van een werknemer

De kosten voor het ontslaan van een werknemer kunnen bestaan uit de volgende posten:

- Ontslagvergoeding: Het betalen van een transitievergoeding of een andere vorm van ontslagvergoeding is wettelijk niet verplicht indien een werknemer met ontslag instemt. Wel vormt het betalen van een ontslagvergoeding vaak het smeermiddel als sprake is van een incompleet dossier of als de werknemer om een andere reden een sterke onderhandelingspositie heeft. In dat geval zoeken partijen vaak aansluiting bij de transitievergoeding of zelfs de voormalige kantonrechtersformule. Uiteraard adviseren we je hierin nauwgezet om te komen tot een optimaal resultaat.

Lees ook: Ontslagvergoedingen laten berekenen

- Afwikkeling arbeidscontract: Afhankelijk van het verloop van de onderhandelingen en de vraag hoever je hierin zelf wil gaan, moet je rekening houden met: doorbetaling van salaris gedurende de opzegtermijn, vrijstelling van werkzaamheden, afkoop van niet-opgenomen vakantiedagen, vergoeding van kosten van rechtsbijstand.

- Juridische kosten: Onze inschatting van je kans op succes doen wij gratis voor je. Voor de begeleiding van het ontslaan van een werknemer kunnen wij desgewenst een betaalbaar vast tarief rekenen. Hierin is in elk geval begrepen:

 • Vrijblijvend intakegesprek met advies over de beste aanpak
 • De nauwkeurige berekening van een eventueel te betalen transitievergoeding
 • Het opstellen van een scherp aanbod voor een ontslagregeling
 • Het voorbereiden van het ontslaggesprek met de werknemer
 • Begeleiden bij onderhandelingen
 • Het opstellen van een waterdichte vaststellingsovereenkomst
 • Ondersteunen bij de afwikkeling van het arbeidscontract

Heb je reeds een kant en klaar dossier? Dat bespaart tijd en kosten. Je krijgt een korting van 150 euro als je ons direct alle gevraagde stukken online aanlevert.

Vraag nu om Gratis Advies voor de Beste Aanpak

Laat gratis je kansen en mogelijkheden checken. Lever hier direct online de benodigde stukken aan, dan krijg je meteen advies over de beste aanpak. Op het door jou op te geven voorkeurstijdstip bellen we je vrijblijvend terug om je vragen door te nemen. Wil je ons eerst spreken? Bel ons dan gerust op: 085 - 020 10 10.

Persoonlijke hulp van gedreven Vakexperts
Meer dan 25 jaar Vakkundige Kennis en Ervaring
Hoge Klantentevredenheidscijfers

9.1/10

121 beoordelingen

deskundig en betrokken

Met mijn vraag ben ik heel goed geholpen door Mr. M. Swart. Hij stelde de juiste kritische vragen, doorzag het probleem erg snel, dacht met me mee en wist mij de juiste tools te geven om het af te ronden. Ik heb heel blij dat ik de stap naar hem genomen heb, het heeft me veel opgeleverd, waaronder rust, inzicht en zelfvertrouwen. Dank!
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy