Maak meteen een afspraak! Bel: 085 - 020 10 10

Ontslagvergunning

Ontslagvergunning

Voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst is in veruit de meeste gevallen een ontslagvergunning (toestemming) nodig. Die vergunning moet worden aangevraagd bij het UWV Werkbedrijf, vroeger geheten de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening.

Het UWV Werkbedrijf kan aan de hand van de door haar vastgestelde beleidsregels slechts op een beperkt aantal gronden een ontslagvergunning afgeven. Er moet sprake zijn van disfunctioneren, bedrijfseconomische omstandigheden, bedrijfsbeeindiging of voortdurende arbeidsongeschiktheid van tenminste 2 jaren.

Voordat het UWV Werkbedrijf tot een beslissing op de aanvraag overgaat, dient het eerst altijd de betrokken werknemer te horen. Bij een aanvraag tot verlening van een ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische omstandigheden mag het UWV Werkbedrijf van een weerwoord van de werknemer afzien als de betrokken werknemer de zogenoemde "verklaring van geen bezwaar" heeft ondertekend.

Het is van belang dat de aanvraag van een ontslagvergunning zorgvuldig verloopt. De aanvraag dient grondig te zijn onderbouwd. Als eenmaal een aanvraag is ingediend, dreigen immers de verhoudingen met de werknemer verstoord te raken. Als de aanvraag dan wordt afgewezen, zijn de rapen gaar.

Bewezen Resultaten

De gepensioneerde bankdirecteur

Mijn cliënt is directeur van een lokale bank in de omgeving van Eindhoven. Na 35 jaren trouwe dienst vraagt zijn werkgever hem o...

Lees meer

Een streep door de verrekening

Mijn cliënt is in juni 2000 als statutair directeur in dienst getreden van een transportbedrijf. Tijdens een aandeelhoudersverga...

Lees meer

Kostbare wijziging van pensioenregeling

Een voormalige medewerker van een grote bouwonderneming had gedurende meer dan 25 jaren pensioen opgebouwd. Hij ontdekte echter ...

Lees meer

Veelgevraagde Diensten

Brief laten opstellen

Zie je op tegen het schrijven van een brief aan een tegenpartij? Laat een van onze advocaten een pittige en overtuigende brief opstellen en versturen.

Bekijk dit aanbod

Aanvragen toestemming opzegging UWV

Wil je een arbeidsovereenkomst opzeggen? Dan heb je als werkgever soms toestemming nodig van het UWV.

Bekijk dit aanbod

Abonnement Juridische Tips en Tricks

Ontvang maandelijks onze juridische Tips en Tricks. Ontdek hoe je problemen en conflicten in samenwerkingsrelaties snel en praktisch voorkomt, beheerst en oplost. Meld je nu vrijblijvend aan!

Bekijk dit aanbod

Ben je op zoek naar ondersteuning in arbeidsrecht, ontslagrecht, contractenrecht of aansprakelijkheidsrecht?

Wees smart, kies voor Swart! Vul vrijblijvend ons digitale contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Of bel 085 - 020 10 10 en vraag naar advocaat mr. Marco Swart.

Contact
membership-order-of-advocates
membership-vaan
membership-association-process-advocates
membership-disputes-advocacy